Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea pe termen limitat a duratei contractelor de închiriere încheiate în urma licitațiilor publice deschise cu strigare, precum și încheierea unor contracte pe termen limitat, pentru spațiile comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale, până la adjudecarea acestora prin licitație publică 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind scoaterea din patrimoniul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 a spațiului comercial, în suprafață totală de 112,23 mp situat în Piața Progresul, vândut în temeiul Legii nr. 550/2002 către S.C. „Agrexcom-94” S.R.L. 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005 ), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 30.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 2.677 mp, proprietate privată, situat în strada Pridvorului nr. 28D, sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situate la adresa: Aleea Nehoiu, nr 2-12, bloc F2, etaj 2, garsoniera nr. 67, sector 4, Municipiul București, familiei monoparentale Căldăraru Mihaela 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Strateg-Plus-parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă” 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, sector 4, din folosința gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire scară de evacuare corp C3-Filatura-Aripa 1, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 10.348,00 mp, aparținând SC INDUSTRIA BUMBACULUI SA, situat în Splaiul Unirii nr. 160, Sector 4, București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe înșiruite, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 767,00 mp, aparținând SC AMBIENT PLAST SRL, situat în strada Sergent Pechiu Ion nr. 56, Sector 4, București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 794,62 mp, aparținând lui GAVRILĂ ION și GAVRILĂ AGNEZA, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr. 12A, realizat în cadrul Proiectului- contract PODSRU 96/6.2/S/62982 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr.16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității în cuantum de 50% pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/31.08.2015 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 4 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2017 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2010,99 mp și a imobilului clădire în suprafață de 190,28 mp situate în strada Perșani nr. 1, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe str. Secerei -Sector 4” 16.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 8.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 5.05.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close