Alegeri 2024

Corpul experților electorali

Ce reprezintă Corpul experților electorali?
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 330 lei (330 lei x 5 zile = 1650 lei). Primirea acestei indemnizaţii nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

De asemenea, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora vor primi o indemnizaţie de protocol de 35 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.

În plus, ei au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie al sectorului municipiului Bucureşti.

 

Cine poate fi expert electoral?
Persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum se face admiterea în Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor.
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia sau i-a încetat calitatea de expert electoral ca urmare a excluderii sau retragerii- pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori direct la Autoritatea Electorală Permanentă, la adresa de e-mail: expert.bucuresti@roaep.ro .

Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Având în vedere că procedura admiterii în Corpul experților electorali trebuie realizată cu celeritate, vă rugăm să ne transmiteți documentele sus-menționate cât mai curând posibil.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?

Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut on-line, în orice moment al zilei. Acesta constă în soluționarea unui test grilă format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care o singură variantă este corectă. Examenul se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maxim 30 de minute.

Întrebările din care se vor genera subiectele pentru examenul on-line de admitere în Corpul experților electorali, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține din nou examenul de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

Corpul experților electorali

Ce reprezintă Corpul experților electorali?
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 330 lei (330 lei x 5 zile = 1650 lei). Primirea acestei indemnizaţii nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

De asemenea, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora vor primi o indemnizaţie de protocol de 35 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.

În plus, ei au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie al sectorului municipiului Bucureşti.

 

Cine poate fi expert electoral?
Persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum se face admiterea în Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor.
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia sau i-a încetat calitatea de expert electoral ca urmare a excluderii sau retragerii- pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori direct la Autoritatea Electorală Permanentă, la adresa de e-mail: expert.bucuresti@roaep.ro .

Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Având în vedere că procedura admiterii în Corpul experților electorali trebuie realizată cu celeritate, vă rugăm să ne transmiteți documentele sus-menționate cât mai curând posibil.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?

Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut on-line, în orice moment al zilei. Acesta constă în soluționarea unui test grilă format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care o singură variantă este corectă. Examenul se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maxim 30 de minute.

Întrebările din care se vor genera subiectele pentru examenul on-line de admitere în Corpul experților electorali, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține din nou examenul de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

Denumire Descarcă
CERERE DE ADMITERE în corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil Descarcă
CERERE DE ADMITERE în corpul experților electorali din țară pe bază de examen Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close