Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din strada Nițu Vasile nr. 50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie imobil Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Șoseaua Olteniței nr. 37-39 în clădire cu funcțiunea de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie Corp clădire din strada Caporal Grigore Marin nr. 42-44 în clădire cu funcțiunea de școală generală și grădiniță” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie imobil Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 situat în strada Enache Ion nr. 1A în clădire cu funcțiunea de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr. 12 în clădire cu funcțiunea de creșă / grădiniță 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconfigurare și extindere sistem rutier aferent obiectivului Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până la limita administrativă – Șos. Centură): Tronson II – str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire),Tronson III – stația de metrou IMGB și linia de centură în vederea coordonării cu alte obiective de investiții de utilitate publică demarate în zonă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire Patinoar Olimpic” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 131/30.09.2020 pentru inițierea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 335/28.11.2017 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asocciațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în ”Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în ”Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pentru Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea, actualizarea și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Realizare construcție modulară P+1E, cu funcțiune de arhivă, situată în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 11, sector 4, București 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare construcție modulară cu funcțiunea de Hub Tehnologic” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare / Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale Liceul Mircea Vulcănescu” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea demarării ”Programului de dezvoltare a infrastructurii sportiv-educaționale și încurajarea practicării sportului în unitățile de învățământ din Sectorul 4” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tip ”Amenajare teren de sport la unitățile de învățământ din Sectorul 4” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea demarării proiectului ”Amenajarea / modernizarea zonelor de colectare a deșeurilor, inclusiv colectare selectivă, pe raza Sectorului 4” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului-tip ”Amenajare platforme la sol și platforme îngropate pentru colectare selectivă a deșeurilor pe raza Sectorului 4” 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MODIFICARE CORPURI C1, C2 și C3 REZULTÂND UN IMOBIL S+P+2E – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 344 mp din acte (369 mp din măsurători), aparținând societății SUN TELECOM RTS S.R.L., situat în str. FĂCLIEI NR. 29, Sector 4, București 08.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL COMERȚ ȘI SERVICII S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 22 974 mp, aparținând societății BERSER S.A., situat în DRUMUL BINELUI NR. 51 – 61, Sector 4, București 08.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ din ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”Sf. Nicolae” în ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”Sf. Nicolae” și modificarea poziției nr. 57 din cadrul Anexei la HCLS4 nr. 88/22.06.2020 08.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București 08.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 24.09.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE, valabilă până în decembrie 2020” 24.09.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI, valabilă până în decembrie 2020” 24.09.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019 24.09.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București 24.09.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata închirierii unui spațiu de locuit, pentru familia doamnei Stan Larisa, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale 24.09.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizării mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, de către formațiunile politice și alianțele electorale, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 08.09.2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close