Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 16.05.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 3/22.01.2024 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2024-2025 16.05.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii a două amplasamente, domeniul public, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, situate în parcul "Tudor Arghezi", a prețului minim de pornire al licitației, durata contractului de închiriere, precum și a documentației de atribuire: caiete de sarcini, fisă de date și model contract de închiriere 16.05.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului de depozitare şi producție S.054 din Complexul Agroalimentar Piața Progresul situat în Şos. Giurgiului nr.109A, sector 4, București, cu o suprafață de 226,38 mp., a prețului minim de pornire al licitației, durata contractului de închiriere, precum și a documentației de atribuire: caiet de sarcini, fișă de date și model contract de închiriere 16.05.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE BISERICĂ Ds+P ȘI ANEXE PARTER, pe un teren în suprafață de 858 mp, privind imobilul situat pe str. ARCADIEI nr. 10, Sectorul 4, Municipiul București 16.05.2024 Descarcă
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor strecurate în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 297/18.12.2023, privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 16.05.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023 16.05.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 30/08.02.2024 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale Avram lancu, str. Stupilor nr.1” - C5-B1-2013, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Renovarea Energetica Integrata pentru Scoala Gimnaziala Specialã nr.3, Splaiul Unirii nr.114" - C5-B1-2016, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilientã, Componenta 5 - Valul Renovãrii 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr.308, str. Râul Șoimului nr.8” - CS-B1-2036, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială lenăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr. 62-64” - C5-B1-1942, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.308, str. Izvorul Oltului nr.3” - C5-B1-1913, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.96, str. Rezonanței nr.3” - CS-B1-1910, finanțat prin Planul Național de Redresare și Rezilieță, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetica Integrată pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, aleea Argeșelu nr.6” - C5-B1-1924, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Centru Social Multifuncțional, aleea Mirea Mioara Luiza nr. IA” - C5-B1-1964, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti - corp C2, str. Principatele Unite nr.63” - C5-B2.1.a-1627, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti - Corp C1, str. Principatele Unite nr.63” - C5-B1-1869, finanțat prin Planul Național de Redresare și Rezilieță, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, aleea Ciceu nr. 12” - C5-B1-1968, finanțat prin Planul Național de redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării 16.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea activității finanțate integral din venituri proprii, sursa E de finanțare, pentru unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 Școala Gimnazială „Șerban – Vodă” 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea/preluarea cu titlu gratuit a documentației și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare locuri de joacă pe raza Sectorului 4 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, a imobilului teren situat în str. Bucovăț nr. 3A, sector 4 București, în suprafață de 6894 mp, identificat cu numărul cadastral 219431 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 136/31.05.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate pe raza Sectorului 4 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind exercitare dreptului de administrare cu privire la imobilul din strada Sergent Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, având destinația de creșă, de către Consiliul Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică / acord pentru terasă și a Regulamentului pentru eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, precum și modelele de autorizații, cereri și formulare tipizate 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 13, Zona 14, Zona 15 și Zona 16 11.04.2024 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 28.03.2024 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close