Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2023-31.07.2023 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2023, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate in bl. Z.I.1, bl. Z.I.2 şi bl. Z.I.3 din Şos. Vitan Bârzeşti nr.20, Sector 4 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în bl. F2 și bl. F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12, Sector 4” 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea locuinței atribuită unui chiriaş cu o altă locuință rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia, din aceeași categorie de locuințe construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în Şos. Vitan Bârzeşti nr.20, bl. Z.I.2, Sector 4 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea rețelei unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2023-2024 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind darea în folosință gratuită a 3 (trei) autovehicule cu propulsie electrică de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti către Direcția pentru Digitalizare şi Regenerare Urbană Sector 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin Asociației Culturale Grivița 53 în vederea finalizării lucrărilor de construire şi dotare a proiectului socio-cultural având funcțiunea de teatru, denumit Teatrul „Grivita 53” 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiții „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Grădinița Şcolii Gimnaziale nr.194 06.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiții „Școli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Grădinița „101 Dalmatieni” 06.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiții „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia - Clădirea B 06.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea A 06.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției pentru Digitalizare şi Regenerare Urbană Sector 4 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare şi împrejmuire curţi aferente unor 5 obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PTh - pentru obiectivul de investiții: Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor şi locurilor de parcare existente, spatiilor verzi şi a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - Zona 7 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 61/09.03.2023 în sensul suspendării aplicării tarifului penalizator aferent activității de colectare şi gestionare a deșeurilor menajere încredințate în mod necorespunzător, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 2) din Ordinul nr. 640/2022 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea anexelor de la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 122/10.09.2021, nr. 163/25.11.2021 si nr. 159/20.06.2022 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuției Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale la nivelul Municipiului Bucureşti 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările şi completările ulterioare 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+2E+3E-4E RETRAS, pe un teren în suprafaţă de 416,00 mp (din acte) şi 407,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. LEON VODĂ nr. 26, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE ANEXE C2, C3, C4, C5, C6 ȘI CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, MODIFICĂRI FAŢADE ȘI SUPRAETAJAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE CORP C1, REZULTÂND O LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, pe un teren în suprafaţă de 160,00 mp (conform actelor) şi 168,00 mp (conform măsurătorilor), pentru imobilul situat pe str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6, Sectorul 4, Municipiul București 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare și Dotare Parcare Bulevardul Metalurgiei nr. 132 din Sectorul 4, București” 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.155/15.07.2019 privind darea in folosinţă cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotări, cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucureşti, Universitatea de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti şi Ministerul Sănătății, în vederea edificării unui spital în calea Şerban Vodă nr. 189, sector 4 Bucureşti, obiectiv intitulat ”Centru de diagnostic, tratament si cercetare a tuberculozei Zerlendi” 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti ”METROREX” S.A., Consiliul Județean Ilfov, Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR”-S.A. şi Sectorul 5 al Municipiului București în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralci M4 de metrou: Tronsonul Gara de Nord-Gara Progresul 23.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 338/21.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de interes major derulate pe raza Sectorului 4 15.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 4 al Municipiului București” şi a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație 14.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanţării şi derulării lucrărilor de investiții necesare consolidării/modernizării imobilului situat Str. Gramont nr. 26, inclusiv proiectare și contractare, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 08.03.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close