Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/31.05.2022 pentru aprobarea închirierii spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și de aprobare a regulamentului de închiriere prin licitație publică a acestor spații 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/12.09.2022 privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei și ordinea de prioritate a cererilor depuse și actualizate în anul 2023, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 167/27.06.2023 privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, de interes local, cu denumirea „Societatea CLEAN ALL 4 CITY S.A., care va avea ca obiect de activitate prestarea și realizarea activităților de colectare, sortare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 140467 cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 151741 cu titlul „Regenerare ZUM - Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului din Șoseaua Berceni nr. 33, sector 4 din Piață/Complex Agroalimentar în imobil cu destinația de grădiniță și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la punctul I și punctul III din Anexa nr. 1 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/10.08.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Cosiliului Local al Sectorului 4 nr. 172/04.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Cosiliului Local al Sectorului 4 nr. 312/20.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local Sector 4 nr. 10/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, pentru amenajarea locurilor de joacă de pe raza Sectorului 4 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea fuzionării a unor instituții din subordinea Consiliului Local Sector 4 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 160/27.06.2023 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București/ Sectorul 4 al Municipiului București 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire corp nou - cu destinație de învățământ, inclusiv amenajare și împrejmuire curte aferentă unității de învățământ „Avram lancu” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire corp nou - cu destinație de învățământ, inclusiv amenajare și împrejmuire curte aferentă unității de învățământ Școala Gimnazială nr.194” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Școala Profesională Specială „Sfântul Nicolae” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru Școala Gimnazială „G-ral Eremia Grigorescu” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte - Școala Gimnazială „Șerban-Vodă” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizație de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Școala Gimnazială Nr. 113” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Liceul Teologic Adventist „Stefan Demetrescu” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări necesare în vederea consolidării, creșterii eficienței energetice, modernizării, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire și organizare de șantier - Liceul de Coregrafie Floria Capsali” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizație de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ- Liceul Tehnologic „Dacia” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere infrastructura educațională la Școala Gimnazială nr.190 prin construirea unui imobil - spații învățământ și sală de sport cu regim de înălțime D+P+3E și amenajarea incintei (piste de atletism și terenuri de sport)” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la apelul de proiecte „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă” lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Parcaj acoperit cu sistem de panouri fotovoltaice” 24.11.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5 24.11.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close