Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Memorandum prin care Directia pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București un proiect de investiții care se circumscrie atribuțiilor acesteia 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Autorizare lucrări signalistică exterioară aferente obiectivului „Centru Medical Multifunctional UMF Carol Davila și parcare la suprafață” cu modificările ulterioare 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINŢARE PARŢIALĂ, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe un teren în suprafaţă de 184,00 mp (din acte) şi 196,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. COLNICULUI nr. 32, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ CU 4 APARTAMENTE CU REGIM DE ÎNALTIME ST+P+2E+M, pe un teren în suprafaţă de 397,00 mp (din acte) şi 402,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. JIRULUI nr. 14-16, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 35/29.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea/ prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activității de alimentație publică şi Regulamentul pentru eliberarea/ prelungirea anuală a autorizației privind desfăşurarea activităților recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum şi modelele de autorizații și cerere (formulare tipizate), cu modificările și completările ulterioare 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/19.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe terenurile de sport exterioare din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reconversie imobil Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 din Şoseaua Olteniței nr.37-39, în clădire cu funcțiunea de creșă și centru de zi, prin schimbarea destinației în Centru de Colectare şi Procesare Date Sector 4” 18.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Memorandum prin care Directia pentru Digitalizare şi Regenerare Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București un proiect de investiții care se circumscrie atribuţiilor acesteia 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional la Memorandumul încheiat în conformitate cu Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 304/23.11.2022 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum şi de aplicare a unor sancțiuni contravenţionale şi/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările şi completările ulterioare 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 72/29.03.2023 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” S.A., Consiliul Județean Ilfov, Compania Naţională de Cai Ferate CFR-S.A. şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M4 de metrou: Tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniţă” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 05.05.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare locuri de joacă şi alte investiții derulate pe raza Sectorului 4 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orăşelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director General al Direcţiei Generale de Administrare a Unităților de Învăţământ şi de Sport Sector 4 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la sesiunea de finanţare 2023 din cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate” pentru proiectul: „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 4 al Municipiului București” 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării funcțiunii unei suprafețe de până la 50% din suprafata totală a terenului situat în B-dul Metalurgiei nr. 132, Sector 4, Lot 2 cu nr. cadastral 221324, deținut de Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea efectuării lucrărilor de amenajare a unui teren de sport deschis publicului 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea protocolului de asociere dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în vederea operaționalizării obiectivelor „Centru Medical multifunctional UMF Carol Davila” şi „Amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila” 26.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, pe un teren în suprafaţă de 906,00 mp (din acte) și 997,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. CALEA ŞERBAN VODĂ nr. 219, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 128/23.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Regenerarea spaţiilor publice din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei şi str. Şura Mare (Piața Eroii Revoluției) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor şi a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spaţiilor verzi și a iluminatului public (de tip smart) 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din sectorul 4, cu modificările şi completările ulterioare 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E+E3R/M, pe un teren în suprafaţă de 339,00 mp, privind imobilul situat pe str. SERGENT FLORESCU NICOLAE nr. 75, Sectorul 4, Municipiul Bucureşti 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINŢARE PARŢIALĂ, CONSOLIDARE, RECONFIGURARE INTERIOARĂ, EXTERIOARĂ ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M, pe un teren în suprafaţă de 450,00 mp (din acte) și 461,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. CUZA VODĂ nr. 104 cu str. ALEXANDRU BĂLĂȘANU nr. 2, Sectorul 4, Municipiul București 21.04.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2023-31.07.2023 21.04.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close