Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: DESFIINȚARE CORP C2 EXISTENT, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 EXISTENT, REZULTÂND O LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe suprafața totală de teren de 330,00 m (conform actelor) și 329,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43, Sectorul 4, București 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎN REGIM CUPLAT CU FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU RH = Sp+P+2E, CU PISCINĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 426 mp (cf. acte), 380 mp (cf. măsurătorilor), situat în str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 32, Sector 4, București 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12 a anului anterior 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind suspendarea în anul 2023 a acordării scutirilor acordate prin lit. A pct.10 si lit. B pct.9 din Anexa nr. 1 la H.C.L.S4 nr. 36/2016 privind scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m și r și art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j și r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: ”Dotare cu mobilier pentru patru unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: ”Dotarea cu mobilier a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, Școala Gimnazială nr. 96” 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea îndreptării erorilor materiale la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 Nr. 179/25.11.2021, privind ”aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu regim de înălțime S+P+11E pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de acces în suprafață de 4133,03 mp, situat în Bd. METALURGIEI NR. 78, Sector 4, București” 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea din administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a spațiului situat în Str. Oițelor nr. 10, Sector 4, București (Secția 14 de Poliție), a spațiului situat în Str. Emil Racoviță nr. 2, Sector 4, București (Secția 15 de Poliție) și a spațiului situat în Str. Stoian Militaru nr. 109, Sector 4, București (Secția 16 de Poliție) 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv al parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București, modificată și completată 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 15.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Fundația Creștină și de Caritate ”Viață și Sănătate” în vederea realizării unui concert extraordinar de colinde la Teatrul Național București 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 241/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 12” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 47/18.03.2019, cu modificările și completările ulterioare 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărárea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 298/14.11.2022 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate în Sectorul 4 12.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.236/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 7” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ acordate elevilor în Școala Gimnazială ”General Eremia Grigorescu” și Școala Gimnazială Nr.165 din Sectorul 4 al Municipiului București 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea implementării și finanțării lucrărilor de interes public local ce vizează edificarea unei construcții cu funcțiunea de patinoar pe un teren situat în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4 București 09.12.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul școlar 2023 – 2024 29.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna Bursuc Ioana-Angelica, cu domiciliul în București..............................Sector 4, aflată în situație deosebită care poate duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate a fiului său, minorul..........................(ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale) 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local Dobre Mihnea 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local Sfîrlogea Bogdan 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local Oprea Rareș Laurențiu 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru schimbarea destinației și acordarea dreptului de a se efectua lucrări de construcții în vederea edificării pe terenul situat în Șos Berceni nr. 12A Sector 4 București număr cadastral 207371, a Centrului de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Speranța” precum și a Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați ”Sf. Anastasia” 25.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru locatarii aflați în risc de excluziune socială din imobilele situate în zona defavorizată din: Str. Melinești, Str. Peroni, Str. Giovanni Boccaccio Sector 4, constând în asigurarea sumelor necesare din bugetul local pentru achitarea contravalorii echipamentelor necesare punerii în funcțiune a instalației de gaze naturale precum și achitarea taxelor de branșament, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 22.11.2022 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind completarea HCL Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 21.11.2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close