Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotarare pentru continuarea derulării proiectului "lngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu handicap, dependente si partial dependente din sectorul 4" 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuitatii transportului urban cu metroul si cu mijloace de transport in comun, de suprafata (R.A.T.B.) 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2015 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil birouri S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui DRilEA COSTEl MIHAI 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului maxim de posturi, pe anul 2015, la nivelul Sectorului 4 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 17.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aderarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la Asociatia Clusterului in Inginerie Electrica 20.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna APRILIE 2015 22.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind prelungirea anuala a contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă pentru tineri realizate prin programul ANL 21.04.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapatilor Locomotor din Romania 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea "Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare" 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri luna 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a peroanelor 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 20.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015 pentru locuinţele construite prin programul ANL" 20.03.15
Proiect de Hotarare pentru completarea Hotararilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie 24.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind lucrări de Modernizare/Reabilitare sistem rutier pe străzi din sectorul 4 24.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.39/26.02.2015 20.03.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.04.2015 - 30.06.2015 20.03.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4 20.03.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 20.03.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind schimbarea sediului social al "DIRECŢIEI ADMINISTRARE PARCURI ŞI ZONE AGREMENT SECTOR 4" 20.03.15
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2015, precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2014 10.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. de inmatriculare B-40-SLG, aflat în dotarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 10.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind preluarea în administrarea directă de către Consiliul Local al Sectorului 4 a terenului în suprafaţă de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2 10.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4 12.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte sociale pe un teren domeniul public al Mun.Bucuresti - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în suprafaţă de 4672,0 mp 12.02.15 Descarcă
Proiect de Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî asocierea şi aderarea la Asociaţia Clusterului în Inginerie Elec 18.02.15 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close