Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind alegerea preștedintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017 8.06.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 30.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agreement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 30.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe unele trotuare aferente străzilor de pe raza adiministrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31/05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/inor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2015), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare ”Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implemnetarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA - Măsuri EducationaleNecesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale” 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”ȘCOALA MEA-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 29.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea Inspectorului de Protecție Civilă și Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu excedentar din cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” – Sucursala CAR Învățământ Sector 4 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărare intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului 25.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 18.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 18.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 18.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 18.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 336/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 18.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 18.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare 15.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare 15.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 15.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare 15.05.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 14.05.2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close