Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile S+P+1E+M, S+P+2E, S+P+1E cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1574,00 mp, aparținând lui NISTOR ADRIAN, NISTOR CONSTANȚA-LIDIA, ADĂR IULIAN-CĂTĂLIN, ADĂR ALINA-MARIA; DEDEU DANA-IRINA, IOSIF TUDOREL și IOSIF VIORICA, situat în strada Elena Cuza nr. 1, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință D+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 258,00 mp, aparținând lui POPA HORIA CIPRIAN, situat în strada Dâmbului nr. 90, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de 2 locuințe tip duplex P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500,00 mp, aparținând lui Nedea Andreea-Iuliana, Nedea Bogdan-Ștefăniță, Untaru Ciprian-Doru, situat în str. Drumul Câmpeni nr. 70, lot 13, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea doamnei Ungureanu Mihaela în funcția de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 - municipiul București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic ”Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic ”Traian Popovici” 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a spațiului situat în Str. Emil Racoviță, nr. 2, Sector 4, București, Secția 15 de Poliție și a spațiului situat în str. Stoian Militaru, nr. 109, Sector 4, București, Secția 16 Poliție, în vederea desfășurării activității direcției de evidență a persoanelor 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială din Aleea Nehoiu, nr 2-12, bl. F3 și blF2, sector 4 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind scoaterea din patrimoniul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 a spațiilor comerciale, în suprafață totală de 608,16 mp situate în Piața Sudului, vândute către terți în temeiul Legii nr. 550/2002 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al sectorului 4, a terenului în suprafață de 2.000 mp. situat în str. Vasile Nițu nr. 5-7, în vederea derulării de lucrări de amenajare a parcărilor 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municpiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 968 mp, proprietate privată, situat în strada Secerei nr.106A-Secerei FN, sector 4, precum și pentru transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii Parcului „Lumea Copiilor” 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Timpuri Noi” 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial Multifuncțional Autovit 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea pe termen limitat a duratei contractelor de închiriere încheiate în urma licitațiilor publice deschise cu strigare, precum și încheierea unor contracte pe termen limitat, pentru spațiile comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale, până la adjudecarea acestora prin licitație publică 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind scoaterea din patrimoniul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 a spațiului comercial, în suprafață totală de 112,23 mp situat în Piața Progresul, vândut în temeiul Legii nr. 550/2002 către S.C. „Agrexcom-94” S.R.L. 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005 ), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 30.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 2.677 mp, proprietate privată, situat în strada Pridvorului nr. 28D, sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situate la adresa: Aleea Nehoiu, nr 2-12, bloc F2, etaj 2, garsoniera nr. 67, sector 4, Municipiul București, familiei monoparentale Căldăraru Mihaela 29.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Strateg-Plus-parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă” 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, sector 4, din folosința gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată 26.05.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire scară de evacuare corp C3-Filatura-Aripa 1, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 10.348,00 mp, aparținând SC INDUSTRIA BUMBACULUI SA, situat în Splaiul Unirii nr. 160, Sector 4, București 26.05.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close