Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 necesară în vederea modernizării Pieței Sudului și intabulării 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 pentru întocmirea și semnarea documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 403/21.12.2016 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 adresată Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii arterei Drumul Găzarului în strada Prof. Dr. Alexandru Pesamosca 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității în cuantum de 50% pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea delegării atribuțiilor Consiliului General al Municipiului București prevăzute la art. 5 alin (1) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, în competența Consiliului Local al Sectorului 4, pentru clădirile aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la Asociația Municipiilor din România (AMR) 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București începând cu anul 2017 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind instituirea și încasarea taxei de habitat pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani” pe anul 2017 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 4 al municipiului București să evalueze performanțele profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2017 al Sectorului 4 al Municipiului București 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 27.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului localal deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 6.01.2017 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotãrârea Consiliului Local Sector 4 nr. 139/29.11.2016 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4E şi împrejmuire, pe terenul proprietate particularã în suprafaţã de 1672,00 mp, aparţinând lui Neacşu Cezar-Mihail, Niculae Florian şi Niculae Andreea-Simona, situat în Drumul Jilavei nr. 48-60, Sector 4, Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuinţã Sp+P+2E şi împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 275,84 mp (188,00 +87,84 mp), aparținând lui Pavlovschi Daniela-Ionica și Pavlovschi Gheorghe, situat în strada Lăstarului, nr. 27-27A, Sector 4, București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe și birouri P+3E, pe terenul proprietate privată, în suprafaţă de 252,00 mp, aparținând lui Costea Cătălin, situat în strada Mircea Ciobanu nr. 7-11, Sector 4, București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective și împrejmuire teren, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 1130,00 mp, aparţinând lui Mihai Dorin şi Mihai Adrian-Costin, situat în strada Luică nr. 46, Sector 4, Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotãrâre privind continuarea proiectului "Și eu merit o şansã" şi alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind expertizarea tehnică a blocurilor de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea terenului ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 6.000 m2, situat în Bucureşti, şos. Berceni, nr. 38A, sector 4, din administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar anual de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidenţiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desființarea Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 București 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind mandatarea Directorului General al Direcţiei Pieţe şi Gestionare sector 4 în vederea încheierii de convenţii de ocupare a spaţiilor libere din pieţele Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu instituţiile subordonate Consiliului Local/Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea Complexului Agroalimentar Piaţa Sudului, din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 14.12.2016 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitaţie pentru spaţiile comerciale aflate în administrarea directă a Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activități Comerciale sector 4 14.12.2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close