Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de interes public privind modernizarea sistemului rutier de pe raza Sectorului 4 25.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local Sector 4 în comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 192/29.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea și/sau proprietatea Sectorului 4 al Municipiului București 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/18.12.2020 privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 10/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 7 – Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT Ds+P+1E+M – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 207 mp din acte, 211 mp din măsurători situat în str. ZĂTRENI nr. 26, Sector 4, București 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorilor strecurate în raportul de Specialitate nr. P.7/1311/11.12.2020, în Anexa nr. 1 (Organigrama), Anexa nr. 2 (Statul de Funcții) și Anexa 3 (Regulamentului de Organizare și Funcționare) ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190, sector 4” 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr. 12 în clădire cu funcțiunea de creșă/grădiniță” 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de consolidare, creșterea eficienței energetice, modernizării, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire” pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Regenerare ZUM – Reabilitare și modernizare Grădiniță situată în Bulevardul Metalurgiei nr. 89” în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Regenerare ZUM – Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu Pretura Sectorului Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 108.895.000 lei 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea generală a Acționarilor societății Totul Verde S.A. 20.05.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 16.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2021 – 31.07.2021 16.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2020-2021 16.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 12.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 12.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrală a deșeurilor municipale în Municipiul București 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a Pieței Eroii Revoluției, în scopul continuării lucrărilor aferente proiectului ”Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal”, precum și predarea integrală a documentației elaborate până în prezent 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL S4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consilul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construire pasaj rutier suprateran la intersecția Str. Turnu Măgurele – Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia” 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consilul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construire pasaj rutier la intersecția dintre str. Sergent Ion Iriceanu și str. Turnu Măgurele” 09.04.2021 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri situate în str. Pridvorului nr. 24, str. Secerei nr. 53-55 și str. Secerei nr. 57 într-un singur imobil cu nr. cadastral 235962 09.04.2021 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close