Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4 155 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru încheierea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4 PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice 154 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 4, aferent anului 2023 153 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 297/14.11.2022 pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investițií „Lucrări de construire în vederea creșterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobilul din Aleea Reșița D Nr. 9, Sector 4, Municipiul București” 152 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II-km 2+400-Intersecție Calea Vitan Bârzești” precum și aprobarea protocolului de asociere 151 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea B 150 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” - Clădirea A 149 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Grădinița Școlii Gimnaziale nr.194 148 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii totale finanțate prin Programul Național de Investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Grădinița „101 Dalmațieni” 147 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 146 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 145 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 06.06.2023 – 05.09.2023 144 06 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE PARȚIALĂ, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe un teren în suprafaţă de 184,00 mp (din acte) și 196,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. COLNICULUI nr. 32, Sectorul 4, Municipiul București 143 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ CU 4 APARTAMENTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME ST+P+2E+M, pe un teren în suprafaţă de 397,00 mp (din acte) și 402,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. JIRULUI nr. 14-16, Sectorul 4, Municipiul București 142 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 35/29.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea/ prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică și Regulamentul pentru eliberarea/ prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum și modelele de autorizații și cerere (formulare tipizate ), cu modificările și completările ulterioare 141 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/19.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 140 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe terenurile de sport exterioare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 al Municipiului București 139 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și actualizarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 213/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 138 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor publice în zona Unirii prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare pentru Planseul de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”, în vederea finanțării prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 137 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 12 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 7” – C5-A2-283, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 136 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 11 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 6” – C5-A2-285, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 135 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 9 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 5” – C5-A2-284, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 134 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 13 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 4” – C5-A2-14, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 133 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 32 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 3” – C5-A2-4, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 132 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 26 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 2” – C5-A2-10, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 131 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 78 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 1” – C5-A2-5, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 130 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 5 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București – REM 12” – C5-A3.1-2383, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 129 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 6 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București – REM 7” – C5-A3.1-2230, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 128 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru componenta inclusă în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru blocul G4, șoseaua Olteniței nr.61 din Sectorul 4 al Municipiului București” – C5-A3.1-346, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 127 24 Mai 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru cele 7 componente incluse în proiectul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București” – C5-A3.1-159, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 126 24 Mai 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close