Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT - LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 401mp, situat în STR. POŞTALIONULUI NR. 32-34, Sector 4, București 202 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 201 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 175/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Asistenți Maternali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 200 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru înlocuirea Anexei nr. 1 de la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 199 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 198 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, pentru aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată 197 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru ratificarea Memorandumului nr. 715 din data de 22.07.2022 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 196 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: „Dotare cu mobilier pentru nouă unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 195 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor și a regimului de înalțime a 2 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobile teren și clădiri 194 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire pasaj rutier suprateran la intersecția Str. Turnu Magurele - Bd. Metalurgiei - Bd. Alexandru Obregia – Etapa II”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local 193 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 192 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 191 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 190 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 189 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare zone verzi în vederea extinderii Parcului Tudor Arghezi, B-dul Metalurgiei nr. 100-130”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local 188 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4 187 10 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 186 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor la HotărârileConsiliului Local Sector 4 nr. 5/08.02.2021 și nr. 9/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 2 respectiv Comisiei nr. 6 185 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 1 184 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.08.2022 – 31.10.2022 183 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emitere a acordului administratorului drumului la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 182 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL „CASA SĂRBĂTOAREA” – HOTEL D+P+3ER, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1266,49 mp (1377 mp conform măsurătorilor), situat în CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 31-31A, Sector 4, București 181 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2022-2023 180 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 4”, aferent anului 2022 179 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modificării HCLS4 nr.211/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 178 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr.145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv a parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București 177 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 176 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 175 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 174 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 173 14 Iulie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close