Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pentru anul 2023 245 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele și autospecialele aflate în dotarea parcului auto al Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 244 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind ratificarea numărului final de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 4 al Municipiului București, în anul școlar 2022-2023 243 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor articolului 10 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 242 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare, deșeuri menajere și deszăpezire, stabilite pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 241 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru pentru obiectivul de investiții: Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între Drumul Binelui - Bulevardul Metalurgiei – Drumul Dealul Bradului - Limita de Sector 4 - Drumul Poștalionului - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi - Ansamblu pentru 27 de steaguri, în scuarul din interiorul sensului giratoriu de pe Bulevardul Metalurgiei, zona METRO 240 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Construire sală multifuncțională și clădire de învățământ cu 8 clase”, strada V. V. Stanciu nr.6, Sector 4, București 239 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - pe străzi din Zona 1 și Zona 2 238 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 7 237 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 236 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 235 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 234 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 233 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 232 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București, cu modificările ulterioare 232 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 231 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORPURI C1 ȘI C2, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C2 DIN ANEXĂ ÎN LOCUINȚĂ, CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CORPURI C1 ȘI C2 REZULTÂND UN IMOBIL CU DESTINAȚIA LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+E2R, pe un teren în suprafaţă de 404 mp, privind imobilul situat pe str. Penelului nr. 16, Sectorul 4, Municipiul București 231 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 230 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 230 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 229 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea de activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, procedurii și metodologiei de eliberare a Acordului și a Avizului orar de funcționare 229 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 228 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 228 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 227 privind alocarea sumei de 16.236 lei reprezentând diferența dintre suma solicitată de furnizorul de servicii sociale și standardul de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități, pentru copilul Șiretu Matteo-Alexandru, sumă necesară pentru acoperirea costurilor până la data de 31.12.2023 227 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 226 privind aprobarea încheierii Memorandumului regăsit în Anexa prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București o serie de proiecte de investiții care se circumscriu atribuțiilor acestei institutii publice 226 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 225 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare terenuri de sport în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 4 225 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 224 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal , platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi , pe străzi din Zonele: 1 și 5 224 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi , pe străzi din Zonele: 4, 5, 6 și 7 223 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 222 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane – Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură 222 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 221 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 221 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 220 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 220 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărârea nr. 219 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Giurgiu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de utilitate publică ce vizează edificarea și operaționalizarea unui aeroport internațional în județul Giurgiu și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 219 26 Septembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 5/08.02.2021 și nr. 10/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 218 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 67/26.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde. S.A., modificată 217 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 06.09.2023 – 05.12.2023 216 30 August 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close