Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E şi spaţii comerciale la parter, pe terenul proprietate particulara în suprafaţă de 2612,00 mp, aparţinând SC DELTA ACM 93 SRL, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4, Bucureşti 82 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuinţe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 10695.00 mp (Lotul 1) şi 704.00 mp (Lotul 2), aparţinând SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr. F.N., Sector 4, Bucureşti 81 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locaş de Cult, clădire anexă şi parcare, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 452.00 mp, aparţinând Parohiei Înălţarea Domnului, situat în Şos. Olteniţei nr. 169, Sector 4, Bucureşti 80 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2997,00 mp, aparţinând lui Luţu Tudor, situat în Şoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4, Bucureşti 79 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către autorităţile locale de la nivelul Sectorului 4 de servicii consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică în cauze civile privind construcţii, patrimoniu imobiliar, urbanism, monumente istorice şi Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau consiliilor locare, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 78 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2016 privind aprobarea finantării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinanţate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 77 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţililor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinantate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 76 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a tarifelor/preţurilor pentru serviciile operaţiuni suplimentare negociate şi a actului adiţional la contractual nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA, pentru activităţi de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti (anexele Hotărârii nr. 75 sunt disponibile pentru consultare la sediul Primăriei Sector 4 sau la Serviciul Tehnic Consiliul Local) 75 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 74 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acodrului de parteneriat cu Asociaţia Iniţiativă Ecologistă Europeană, pentru susţinerea proiectului “Academia Responsabilităţi” 73 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Lucrări de Extindere şi Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 308 (pentru fosta Grădiniţă nr. 28), cu sediul în şoseaua Giurgiului nr. 247 derulat de Direcţia Învăţămând şi Tineret Sector 4 72 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 71 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curăţenie şi disciplină a parcurilor şi locurilor de joacă situate în Sectorul 4 70 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind calculul valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 şi Z.I.2, Şos. Vitan – Bârzeşti nr. 20 care au vârsta de până în 35 de ani şi peste 35 de ani 68 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind durata contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă socială ale chiriaşilor blocurilor F2 şi F3, din Aleea Nehoiu nr.2-12 Sector 4 67 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modelului de autorizaţie de funcţionare, condiţiile de autorizare şi metodologia de elibaerare a autorizaţiei de funcţionare, pentru pieţele de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 66 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind completarea art. 9 din Anexa 1 la H.C.L.S.4 nr 35/29.02.2016 şi modificarea şi completarea art. 8 şi 9 din Anexa 2 privind la H.C.L.S.4 nr 35/29.02.2016 privind “Regulamentulu pentru elibararea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăsşurarea activităţilor recreative şi distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum şi aprobarea modelelor de autorizaţii şi cerere (formulare tipizate)” 65 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotarâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 63 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 62 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea împuternicirii Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare, afişele sau orice alt tip de material publicitar, amplasate, fara respectarea prevederilor legale, pe obiecte de mobilier urban, stâlpi sau clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4 61 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locala Sector 4 să efectueze operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovechiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4 60 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind execuţia mansardării clădirii Grădiniţei nr. 30, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 16, Sector 4, Bucureşti 59 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Construcţie lift deplasare pe verticală a persoanelor cu dizabilităţi la Şcoala Gimnazială Speciala nr. 3, Şcoala Gimnazială Specială nr. 4 şi Şcoala Gimnazială Specială Sfântul Nicolae din Sectorul 4 Bucureşti 58 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind alegerea consilierilor locali în cadrul Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparţinând etniei rome, conform Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 57 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 56 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională în Bucureşti-Ilfov 55 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular – învăţământ general obligatoriu, precum şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar particular pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 54 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare din Sectorul 4 53 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind numirea doamnei Angheloiu Gabriela – care ocupă temporar funcţia de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4, până la revenirea pe post a titularului şi numirea doamnei Ungureanu Mihaela – care ocupă temporar funcţia de Director General al D.G.A.S.P.C. sector 4, în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4, până la revenirea pe post a titularului 52 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 51 29 Septembrie 2016 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close