Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale de pe raza Sectorului 4, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare 329 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, precum și cu Primăria Satului Ostrița, Raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina, pentru realizarea şi finanţarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret, educaţionale și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie 328 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 327 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2019-31.03.2019 326 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare parțială, consolidare, recompartimentare, remodelare, extindere și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 179,00 mp, aparținând , situat în str. Domnița Florica nr. 11, Sector 4, București 325 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective Ds+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp, aparținând SC TODQUBIC ARHITECT SRL, situat în str. Preda Buzescu nr. 23A-23B, Sector 4, București 324 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 151,00 mp, aparținând , situat în str. Obolului nr. 1, Sector 4, București 323 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând , situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 322 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală industrială pentru depozitare P înalt și corp administrativ P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.500,00 mp, aparținând firmei S.C. PROFI ART S.R.L., situat în Drumul Dealul Bradului nr. 169-173, Sector 4, București 321 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală P+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 148,00 mp, aparținând , situat în str. Dunării nr. 3, Sector 4, București 320 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 329,00 mp, aparținând , situat în Bulevardul Alexandru Obregia nr. 19E, Sector 4, București 319 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp, aparținând , situat în str. Prașilei nr. 24A, Sector 4, București 318 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile locuințe individuale P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2319,00 mp, aparținând , situat în Calea Șerban Vodă nr. 217C-217B, Sector 4, București 317 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând , situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București 316 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând , situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București 315 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea duratei de amortizare, cota autorității publice locale pentru administrare, întreținere, reparații curente și capitale, aplicată tuturor titularilor de contracte și cota aplicată titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de înlocuire a construcției locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul A.N.L., în Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3 314 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de locațiune pentru locuințele construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 313 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 312 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, , titularii contractelor de închiriere nr. 34468/11.06.2018, respectiv nr. 20191/16.04.2018 311 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de internare în cadrul Centrului Medico–Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a contractului pentru acordarea de servicii medico-sociale și a angajamentelor de plată 310 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Medico-Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 309 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector nr.4 nr.259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4 308 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind însușirea și asumarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2016-2020 307 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 306 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București 305 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 304 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru proiectul cu titlul „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 303 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de constatare a inexistenței, în acest moment, a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și scoaterea lor din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201 302 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” 301 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice prin introducerea unei soluții tehnice pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni – Sudului” 300 5 Decembrie 2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close