Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 702,00 mp, aparținând lui POPESCU ROXANA-SIMONA, situat în strada Dealu Cucului nr. 1-3, Sector 4, București 265 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea punctului 5 al art.8.1.18 din H.C.L. nr.47/2016 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 264 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, ap. 15, sector 4, București, familiei Stanciu Marius-Marin 263 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului Z.I.2, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4, București 262 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00 261 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea, de principiu, a unui număr de trei consilieri din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București ca membri activi în Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4 260 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti către Consiliul General al Municipiului București, prin Administrația Străzilor București, de soluționare cu celeritate a cererii privind desființarea semaforului pentru viraj stânga de pe Calea Văcărești nr.468, în vederea fluidizării traficului rutier 259 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind propunerea completării art. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București 258 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea solicitării către Primăria Municipiului București - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu, să emită, în regim de urgență, un Aviz de specialitate pentru lucrări de defrișare și transplantare a arborilor aflați pe tronsoanele obiectivelor de investiții “Supralărgire str. Turnu Măgurele”, “Supralărgire șos. Berceni” și “Supralărgire str. Luică” 257 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4 a unui spațiu situat în str. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4 256 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare al spațiilor comerciale ce urmeaza a fi edificate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului in vederea incheierii contractelor de schimb 255 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosinta datorata pentru spațiile comerciale aflate în proprietate privată, din Complexul Agroalimentar Piața Sudului pe perioada modernizarii 254 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 233/13.09.2017 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, cu personalitate juridică și preluarea activității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 234/13.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 253 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 252 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE 251 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI 250 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii 249 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 248 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 247 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 246 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 4 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 245 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 3 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București– CPE 3 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 244 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 243 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 1 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 242 29 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în privința asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov 241 13 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 1 – CPE 1 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 240 13 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea si completare a Hotărârii Nr. 110/09.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 239 13 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, aprobați prin hotărâri ale Consiliul Local al Sectorului 4 238 13 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/26.05.2011, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 237 13 Septembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezoltare locală durabilă” 236 13 Septembrie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close