Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna August 2014, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 110 29 August 2014 Descarcă
Hotărâre privind adoptarea Strategiei Antidrog a Sectorului 4 Bucureşti pentru perioada 2014/2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada anilor 2014-2016 109 29 August 2014
Hotărâre privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4 108 29 August 2014 Descarcă
Hotărâre privind procedura generală de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru persoane juridice 107 29 August 2014 Descarcă
Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Incluziune Socială finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6,,Promovarea incluziunii sociale,, 113 29 August 2014 Descarcă
Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Incluziune Socială finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6,,Promovarea incluziunii sociale,, 112 29 August 2014 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revin proprietarilor/asociaţiilor de proprietari 111 29 August 2014
Hotarare privind respingerea transferului cladirilor construite in Parcul Oraselul Copiilor, din administrarea Consiliului Local Sector 4 106 14 Iulie 2014 Descarcă
Hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 105 14 Iulie 2014 Descarcă
Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 82/17.06.2014 referitor la acordarea burselor scolare si cuantumul acestora pe anul scolar 2013/2014 semestrul II 104 14 Iulie 2014 Descarcă
Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, pe anul 2014 103 14 Iulie 2014 Descarcă
Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 102 14 Iulie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHITULETE NICOLAE 95 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta S+ P+4 E, pe un teren proprietatea SC DOMAR CONSTRUCT SRL 94 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta S+ P+2 E, pe un teren proprietatea d-nei PORCESCU ADRIANA 93 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind înfiinţarea unei zone de cate 6 mp, scutită de plata taxelor, în fiecare piaţă aflată in administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 92 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revin proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de catre Sectorul 91 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revin proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de catre Sectorul 90 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare, reabilitare, reamenajare, modificare, modernizare, reparaţie sediu” pentru Poliţia Locală Sector 4, str. Aleea Ciceu, nr. 12, sector 4, Bucuresti 89 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice referitoare la indicatorii caracteristici ai obiectivului de investiţii ,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’ din Strada Târgul Frumos, nr. 24, Sector 4, Bucuresti 88 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Iunie 2014, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 87 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentatiei cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii privind lucrarile de constructii pentru sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 din Şos Olteniţei nr. 39-45 86 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 4 85 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modificării unor posturi de natură contractuală în funcţii publice şi modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor 84 30 Iunie 2014
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2014 – 30.09.2014 83 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+ P+4 E-5 E-6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui CHETE CIPRIAN CALIN 101 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingere Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+ P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-nei ZAINESCU MIHAELA 100 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IONASCU MIHNEA IONUT 99 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective D+P+8E, pe un teren proprietatea SC DA VINCI HOUSE SRL 98 30 Iunie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta D+P+1E, pe un teren proprietatea d-lui PETROVAN GHEORGHE 97 30 Iunie 2014 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close