Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 099 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul II 112 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor şi a metodologiei de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14, alin. 8 din OUG 18/2009, privind cresterea 111 28 Mai 2015
Hotarare privind modificarea si completarea HCLS4 nr. 64/2014 si propunerea schimbarii de destinatie a cladirii in suprafata de 712 mp si a terenului aferent in suprafata de 2268 mp 098 12 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuitatii transportului urban cu metroul si cu mijloace de transport in comun, de suprafata (R.A.T.B.) 081 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare pentru continuarea derulării proiectului „Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu handicap, dependente si partial dependente din sectorul 4” 080 23 Aprilie 2015
HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul,,Centrului de intruniri si relaxare pentru persoane varstnice Covasna’’ si a terenului aferent de 265 mp.din administrarea 079 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul,,Centrului de intruniri si relaxare pentru persoane varstnice Covasna’’ si a terenului aferent de 265 mp.din administrarea Sectorul 079 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2015 078 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2015 077 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 076 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre 75 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2015, la nivelul Sectorului 4 075 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numirii temporare a d-nei medic pediatru Dragomir Filofteia Catela în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 074 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consil 073 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+2E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă de 38224,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 12 , sector 4 096 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+4E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă de 36920,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 1, 2si 3, sector 4 095 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+2E, pe un teren proprietatea STOICESCU IULIANA- VIOLETA SI STOICESCU VIORICA , în suprafaţă de 135,07 mp., situat în STR.RADULUI NR.15A , sec 094 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui DRAGOMIR LIVIU, în suprafaţă de 48,12mp., situat în SOS.BERCENI NR.3, bl.2,sc.1, ap.2, P, sector 4 093 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHEORGHITA CIPRIAN IONUT, în suprafaţă de 142,61 mp., situat în STR. ELENA CUZA nr.58C, sector 092 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil -locuinte colective S+P+4E+5E+6E retras, pe un teren proprietatea d-nei CIOCHINA DANIELA , în suprafaţă de 663,0 mp., situat în STR.RESITA NR.15 091 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui MAMALIGAN ION, în suprafaţă de 29,66mp., situat în STR.VOILA NR.2, bl.22, ap.1, P, sector 4 090 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea CONCESIONARE TEREN PENTRU COMPLEX COMERCIAL-PARTER- solicitant POPESCU IOANA, pe un teren proprietate privata a Municipiului Bucuresti, în suprafaţă de 089 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+P+1E + M, pe un teren proprietatea d-nei GRECU AGA ANDREA, în suprafaţă de 2175,29mp., situat în SOS.OLTENITEI nr.396A, sector 4 088 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta colectivă S+P+2E + M, pe un teren proprietatea d-lui DRILEA COSTEL- MIHAI, în suprafaţă de 486,73mp., situat în DRUMUL GAZARULUI nr.27, sector 087 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobării aplicării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale 086 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune între Direcţia Invatamant si Tineret Sector 4 si proprietarii imobilului situat in str. Cuza-Voda nr. 125, Sector 4, Bucuresti in care functioneaza Gradinita Scufita Rosie 085 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind prelungirea anuala a contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă pentru tineri realizate prin programul ANL din Sos. Vitan- Barzesti nr.20, BL.ZI1, Sector 4 084 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aderarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la Asociaţia Clusterului în Inginerie Electrică, alături de alte autorităţi ale administraţiei publice locale, persoane juridice române, organizaţii neguvernamentale şi alţi parten 083 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind transferul sistemului de iluminat public al Parcului Orăşelul Copiilor, din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 082 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+4E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă de 78430,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 , sector 4 097 23 Aprilie 2015 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close