Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 31 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.04.2014 – 30.06.2014 30 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-nei CERNEA SIMONA-GEORGIANA 50 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-nei CERNEA SIMONA-GEORGIANA 49 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E proprietatea d-nei SAMSON ADINA RAMONA 48 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea foisor, garaj, magazie proprietatea d-lui FOAMETE PETRE 47 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta , pentru imobil Ds+P+2 E+M proprietatea d-lui NICOLAE TEODOR 46 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 45 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4 44 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de LOCUINTE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil in sectorul 4 43 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de LOCUINTE SOCIALE pentru EVACUATI” 42 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.03.2011, privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 Bucureşti 41 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind ramanerea in folosinta gratuita a Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti – Sectorul 4, pe o perioada de 5 ani, a spatiului de 414 mp din cladirea situată in Str.Mirea Mioara Luiza nr.1A, sector 4, Bucuresti 40 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Martie 2014, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 39 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea programului multianual de reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 2014-2020 38 27 Martie 2014
Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2014 37 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 682/03.09.1975, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 5 36 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea adapost de noapte pentru persoanele adulte, pentru imobil P+1 E, proprietatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 52 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea SC TOTAL MEDICAL SERVICE SRL 51 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.03.2014 – 31.03.2014 19 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 153/26.09.2013 privind infiintarea Centrului Multifuncţional de Sanatate „Sfanta Ana”, situat in strada Aliorului, nr. 6A 29 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind infiintarea Clubului Seniorilor de pe teritoriul Sectorului 4, situat în Şos. Olteniţei nr. 188, Sector 4 28 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea din administrarea Administratiei Scolilor, Liceelor, si Gradinitelor Sector 4 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, a imobilului in suprafata de 712 mp 27 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 a spaţiului situat în str. Târgul Frumos nr. 24, Sector 4 şi înfiinţarea Centrului ,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’ 26 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnice si planurilor TOPO- cadastrale pentru completarea si delimitarea terenurilor pe care se afla amplasat parcul “ Lumea Copiilor” 24 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri 23 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 71/30.10.2008 prin care s-au aprobat tarife percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public 22 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotărâre privind nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 20 27 Februarie 2014 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 18 19 Februarie 2014
Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 17 19 Februarie 2014 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close