Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4 PS4 040 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuinţele construite prin programul ANL,, PS4 039 29 Februarie 2016
Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 PS4 038 29 Februarie 2016
Hotărâre privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate în O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi DGITLS4 037 29 Februarie 2016
Hotărâre privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 p 036 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 035 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea, d-lui MOISA ŞTEFAN, în suprafaţă de 327 mp., situat în str.DRUMUL GILĂULUI nr.94, sector 4, 055 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+ P+8E, pe un teren proprietatea, d-lui PREDA ROMEO VALENTIN, în suprafaţă de 1088,0mp., situat în str.PRINOSULUI nr.6, sect 054 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă unifamilială S+ P+2E+3Eretras, pe un teren proprietatea, SC AFRODITA CONSTRUCT 2020 SRL, în suprafaţă de 280,0mp., situat în str.VIORELE 053 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-lui VLASE ALEXANDRU, în suprafaţă de 364,74mp., situat în str.TIMUŞ NICOLAE nr.9A, sector 4, Bucureşt 052 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare clădire existentă, pe un teren proprietatea, d-nei ACOSTĂCHIOAIEI ELENA, în suprafaţă de 213,30mp., situat în str. RÂUL VEDEA nr.24, 051 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinţe colective S+ P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-lui FRUNZULICĂ CIPRIAN AURELIAN, în suprafaţă de 994,97mp., situat în str.POŞTALIO 050 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+1E+M, pe un teren proprietatea, d-lui TUCMURUZ IONEL, în suprafaţă de 250,80mp., situat în str.FRIGULUI nr.17, sector 4, Bucureşti PUD 049 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea tarifelor/preţurilor negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA pentru prestarea activităţilor de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de 048 29 Februarie 2016
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 (I) PS4 047 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.26/29.01.2016 PS4 046 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate DGASPCS4 045 29 Februarie 2016
Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 034 15 Februarie 2016 Descarcă
Hotarare privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. 033 11 Februarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi 032 11 Februarie 2016
Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi 031 11 Februarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2016, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 030 11 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.127/29.08.2013, privind omagierea venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 100 de ani de viaţă 014 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind luarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor – curţi (terenuri de sport, terenuri de joacă, alei, şi spaţii verzi), cu excepţia terenurilor de sub clădire, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar 013 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.09.2015, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 012 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT in urma susţinerii examenului de atestare din luna OCTOMBRIE 2015, in baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 011 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru două autoturisme Dacia Dokker Laureate 1,5 dci VU cu număr de Şasiu UU10SDN4554307106, UUlOSDN 4554307111 Şi Dacia Laureate 1,2 75 N 1 cu număr de Şasiu UU 14SDOG453366141 010 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana - care ocupă temporar funcţia de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, in funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 009 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 008 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare Privind aprobarea flnanţării în vederea susţinerii proiectului de mobilitate elevi şi personal didactic din cadrul C.N. Gh. Şincai - schimb de experienţă cu Institute Ferran Casablancas, Sabadell, Spania, pentru anul 2016 007 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close