Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, să efectueze toate demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren din Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și acordului privind asocierea prin licitație publică, cu un operator de servicii medicale 83 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Reșița, nr. 1, bloc 8, et. 6, ap. 40, sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu Florica-Mara 82 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 81 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea proiectului ,, 100 de ani de recunoștință’’- proiect cultural și edilitar – 80 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii, între Creţescu Adeluţa, titulară a contractului de închiriere nr. 28800/ 29.12.2006 şi Lambru Ştefan, titularul contractului de închiriere nr. 28792/29.12.2006 79 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind “Prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului ZI1, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20” 78 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 77 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 76 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.150/2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 75 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 74 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată 73 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București 72 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București 71 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reconversia sălii de sport din Parcul Orășelul Copiilor în sală de teatru și cinema” 70 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bl. 14” 69 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița” 68 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Piața Big Berceni” 67 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței” 66 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni” 65 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Aleea Izv. Oltului nr. 4, bl. 33” 64 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare stația metrou-IMGB – Sos. Berceni” 63 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi” 62 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos” 61 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Bd. C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 60 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare aproximativ 700 locuri” 59 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 58 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului” 57 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare Centrul multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică medicală și parcare la suprafață” 56 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 al municipiului București, aflate în administrarea CGMB-Administrația Străzilor 55 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 54 24 Martie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close