Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” 12 22 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani nr. 8I, nr. 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 11 22 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor lucrări de interes public local 10 22 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ” Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018” 9 22 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere 8 22 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 7 22 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu” 6 8 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 5 8 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 4 8 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 3 8 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020 2 8 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 1 8 Ianuarie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018 351 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea schimbului a două autoturisme între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 350 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” 349 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI 348 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 347 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 346 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila 345 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru copilul Vlad Alexandru Cîrciu, în vederea susținerii intervenției și tratamentului medical al acestuia 344 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 343 27 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului locale al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 342 17 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4 341 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București 340 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător 339 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu completările ulterioare (se introduce Școala Postliceală ,,Henri Coandă’’) 338 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020 337 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea implementării de către Sectorul 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului proiectului: COD SMIS 126477 ” e-CETATEAN (Cunoastere, Egalitate, Transparenta, Administratie, Tinta, Evolutie, Actualitate, Normalitate)” din cadrul apelului de propuneri de proiecte POCA CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată 336 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 335 13 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 334 13 Decembrie 2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close