Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana – care ocupă temporar funcția publică de conducere vacantă de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului București, în funcția de Președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 97 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 19 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 77/29.09.2016 96 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 95 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.157/19.12.2016, privind aprobarea finanțarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică 94 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art.14. alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare 93 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare 92 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 91 6 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al Municipiului București, a străzilor principale aflate în proprietatea Municipiului București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a parcărilor 90 6 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la contractul nr. 12669/ 15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 89 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifele ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de salubrizare temporară pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 88 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București 87 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017 86 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe raza administrativă a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 85 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016 84 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, să efectueze toate demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren din Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și acordului privind asocierea prin licitație publică, cu un operator de servicii medicale 83 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Reșița, nr. 1, bloc 8, et. 6, ap. 40, sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu Florica-Mara 82 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 81 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea proiectului ,, 100 de ani de recunoștință’’- proiect cultural și edilitar – 80 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii, între Creţescu Adeluţa, titulară a contractului de închiriere nr. 28800/ 29.12.2006 şi Lambru Ştefan, titularul contractului de închiriere nr. 28792/29.12.2006 79 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind “Prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului ZI1, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20” 78 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 77 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 76 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.150/2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 75 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 74 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată 73 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București 72 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București 71 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reconversia sălii de sport din Parcul Orășelul Copiilor în sală de teatru și cinema” 70 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bl. 14” 69 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița” 68 31 Martie 2017 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close