Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotarare privind modificarea anexelor 1 si 3 de la H.C.L. Sector 4 nr. 3/16.01.2012 013 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea preluarii de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a finantarii cheltuielilor ce revin in sarcina Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate 012 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investitii in vederea includerii in programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in sectorul 4 al Mun. Bucuresti 011 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 150/14.12.2010 010 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei personale la aceste cheltuieli in centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1 008 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii derulate de Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 007 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri a persoanelor fizice care beneficiaza de ajutor social in procent de 100% si reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si terenuri 005 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 precum si aprobarea, deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2011 004 31 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2011 002 16 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investitii in vederea includerii in programul multianual de reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in Sectorul 4 003 16 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2012 001 05 Ianuarie 2012 Descarcă
Hotarare privind majorarea alocatiei de hrana pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 157 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala, pe anul 2012 156 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2011/2012 semestrul I 154 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) 153 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile ATESTAT în urma sustinerii examenului de atestare din luna decembrie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr.1588/2007 152 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011 170 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea preluării de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a finantării cheltuielilor ce revin în sarcina Asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate 169 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare pentru aprobarea programului multianual de investiţii privind reabilitarea termică a 320 de blocuri de locuinte în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 2012-2015 168 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 162 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Functii şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 161 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4 începând cu data de 01.01.2012 160 15 Decembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011 151 23 Noiembrie 2011 Descarcă
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 150 23 Noiembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de construcţii , de fundaţii şi îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - parcare str. Huedin, parcare str. Stânjeneilor, parcare la intersecţia str. Gâ 149 23 Noiembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4 148 23 Noiembrie 2011 Descarcă
Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obtinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT in urma sustinerii examenului de atestare din luna octombrie 2011, in baza Legii nr. 230/2007 si H.G. nr. 1588/2007 142 27 Octombrie 2011 Descarcă
Hotarare privind modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru incalzirea locuintelor de la bugetul local in compensarea celor oferite de la bugetul de stat 141 27 Octombrie 2011 Descarcă
Hotarare privind modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru incalzirea locuintelor de la bugetul local in compensarea celor oferite de la bugetul de stat 141 27 Octombrie 2011 Descarcă
Hotarare pirivind stabiliirea seirviciilor publice in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii. 140 27 Octombrie 2011 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close