Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta S+ P+2 E, pe un teren proprietatea d-nei PORCESCU ADRIANA 77 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre Privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la Programul RO10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale 76 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind transferul terenului de fotbal amenajat în Parcul Orăşelul Copiilor precum şi fixarea unei taxe în raport cu programul de funcţionare PS4 75 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind transferul terenului de fotbal amenajat in Parcul Oraselul Copiilor precum si fixarea unei taxe In raport cu programul de functionare 74 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi administrarea Consiliului Local Sector 4 a două Centre de Incluziune Socială realizate în cadrul Proiectului- POSDRU/96/6.2/S/62982 73 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 PS4 70 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara intocmit la data de 31/03/2014 PS4 69 30 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pe anul 2013 PS4 68 30 Mai 2014 Descarcă
Hotarare privind transferul unei suprafeţe de 265 m2 aferentă Pieţei Covasna din cadrul Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 în cadrul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 67 15 Mai 2014 Descarcă
Hotarare privind rectificarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2014 66 15 Mai 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2014, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 65 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.27/27.02.2014 privind transmiterea din administrarea Administratiei Scolilor, Liceelor, si Gradinitelor Sector 4 64 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.26/27.02.2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 a spaţiului situat în str. Târgul Frumos nr. 24 63 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2014/2015 62 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul scolar 2013/2014 61 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pieţei “Bercenarilor” 60 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 59 30 Aprilie 2014
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/27.03.2014 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4 58 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 57 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 56 30 Aprilie 2014
Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 55 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public Sector 4 54 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind completarea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 Bucureşti 53 30 Aprilie 2014 Descarcă
Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Congregatia Union Of the Sister of Mercy 35 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaţilor Locomotor din România 34 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 33 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate 32 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 31 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.04.2014 – 30.06.2014 30 27 Martie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-nei CERNEA SIMONA-GEORGIANA 50 27 Martie 2014 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close