Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 10/2001/ drept de concesiune imobil existent, pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr. 3, Sector 4, București 106 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil Sp+P+1E cu funcțiunea de locuință unifamilială, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 227,00 mp, aparținând soților Dănilă Vasile-Cristian și Dănilă Nicoleta, situat în Intrarea Adierii nr. 16, Sector 4, București 105 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 104 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza DALI - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 103 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei 102 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” 101 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) 100 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 99 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018 98 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată 97 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018 96 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 95 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 94 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 93 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari” 92 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L. ” 91 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ pentru anul 2018 90 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019 89 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018 88 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A 87 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A. 86 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 85 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare 84 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 83 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare 82 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 81 26 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS” 80 16 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 79 16 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1„ 78 16 Aprilie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 77 16 Aprilie 2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close