Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 298 5 Decembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor devenite vacante, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.1, construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii 297 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu “Serviciul de asistență maternală” 296 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 ca partener în cadrul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, inițiat și depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu celelalte DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14” 295 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București 294 21 Noiembrie 2018 Descarcă Descarcă
Hotărâre privind respingerea îndreptării unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 293 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 292 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018, privind aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente 291 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 290 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire 289 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea transmiterii unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de constatare și scoatere a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4, din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201 288 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza Sectorului 4 287 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4 286 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 285 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind lucrări de termoizolare a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 284 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 283 21 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 282 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea completării, cu poziția nr. 38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri 281 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” 280 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.178/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” 279 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 278 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul I 277 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) 276 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4 275 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 274 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 273 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 272 6 Noiembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017 271 17 Octombrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 270 17 Octombrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată 269 17 Octombrie 2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close