Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 210 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 209 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim 208 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive 207 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4 206 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 205 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții ”Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, ”Amenajare parcare Piața Big Berceni” și ”Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere 204 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 4 203 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 202 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018 201 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6 „ 200 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 199 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 198 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 197 25 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui...................., situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București 196 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui................, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București 195 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui.................., situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București 194 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând.................., situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București 193 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând.................., situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 192 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective și showroom D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1,124 mp, aparținând societății RAM SET S.R.L., situat în Șoseaua Olteniței, nr. 199, 201, Sector 4, București 191 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+4E+E5 retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1448,00 mp, aparținând firmei CAROL APARTAMENTS S.R.L., situat în str. Frigului nr. 16, Sector 4, București 190 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018 189 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București şi al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 188 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 187 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 186 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4 185 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru respingerea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 184 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8 „ 183 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 182 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4 „ 181 2 Iulie 2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close