Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente întreţinerii persoanelor cu handicap aflate în unităţile de îngrijire specializate din alte localităţi sau sectoare 110 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copiii/tinerii din sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, care beneficiază de măsuri de protecţie specială 109 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind majorarea sumelor baneşti aferente baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti 108 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru aprobarea PROIECTULUI „Copaci sănătoşi un Climat de Viaţă Sănătos”, privind evidenţa spaţiilor verzi Sector 4 107 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 şi doi reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 4 în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare, 106 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna noiembrie 2009, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 105 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 104 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 8 alin 2 din contractele de asociere în participaţiune cu societăţile care administrează pieţele agroalimentare şi remăsurarea topo-cadastrală a acestora 103 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate ai investiţiei 102 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria Sectorului 4 101 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009 118 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.87/13.11.2008 privind „Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare copil cu handicap Harap Alb” 117 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Investitie durabila si eficienta in capitalul uman institutional ” a Direcţiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4, Bucureşti 116 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de training ” 115 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Cresterea performantelor angajatilor prin asigurarea formarii profesionale la standarde europene ” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, Bucureşti 114 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Spre o institutie publica de rang european – program de formare profesionala a personalului din Primaria Sectorului 4 Bucuresti” 113 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind adoptarea ,,Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat,, 112 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei din H.C.L. Sector 4 Nr. 41/30.04.2009, pentru aprobarea documentatiei cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii privind „extinderea, consolidarea şi supraetajarea sediului Direcţiei Genera 111 26 Noiembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local 95 29 Octombrie 2009 Descarcă
HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009 100 29 Octombrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza sectorului 4 99 29 Octombrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 19/26.02.2009 precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 4 98 29 Octombrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu si aviz oportunitate pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, situate in municipiul Bucuresti - sectorul 4 97 29 Octombrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor Consiliului Local Sector 4 şi ai Comunităţii Locale a Sectorului 4 pentru Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 4 96 29 Octombrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei aprobata prin H.C.L.S4 nr.71/23.07.2009 94 09 Octombrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 Bucureşti şi al direcţiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 Bucur 93 30 Septembrie 2009 Descarcă
HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009 92 30 Septembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria Sectorului 4 91 30 Septembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind adoptarea ,,Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, 90 30 Septembrie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2009, cuprinzând solicitanţii care se încadrează pentru atribuirea unei locuinţe sociale “, întocmită în baza cererilor depuse/actualizate în anul 2008 89 30 Septembrie 2009 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close