Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr.11, Sector 4, București 65 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică 64 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 63 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” 62 11 mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 61 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 60 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București 59 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4 58 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 57 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ,,Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020 56 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind suplimentarea, deblocarea și utilizarea fondului de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Local și rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 55 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ - REGIM FINAL DE ÎNĂLŢIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui , situat în intr. SMARANDA nr. 3, Sector 4, București 54 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ- GARAJ şi ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui , situat în str. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București 53 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4. nr. 10/23.01.2020 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor , situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București 52 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri 51 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență 50 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 49 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărărea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare 48 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență 47 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desfiinţare parţială, extindere şi construire corp nou P+1E+M - construcţie de locuit, locuinţă unifamilială, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 260 mp din acte, 259 mp din măsurători, aparținând lui ...................., situat în INTRAREA BINELUI nr. 46, Sector 4, București 46 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru REALIZARE IMOBIL DE LOCUINŢE TIP DUPLEX S+P+2E ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 400mp din acte, 388 mp din măsurători aparținând lui ..................., situat în STR. TRIVALE nr. 23, Sector 4, București 45 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ, CLĂDIRE P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 580 mp aparținând lui .................., situat în str. EROII NEAMULUI nr. 17, Sector 4, București 44 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire IMOBIL LOCUINȚE P+3E (et.3 retras) şi P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 514,00 mp aparținând S.C.GEP CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., situat în str. MĂRŢIŞOR nr. 44, Sector 4, București 43 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuinţe cuplate P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 443,00mp, aparținând soţilor ......................, situat în Drumul DEALUL CRIŞULUI nr. 1D, Sector 4, București 42 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 41 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 40 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu” 39 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai” 38 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” 37 26 Martie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură 36 26 Martie 2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close