Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și modificarea contractelor de închiriere 12 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 11 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare 10 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București 9 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 8 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 7 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 6 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 5 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 4 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 3 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 2 8 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 1 8 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile de locuințe colective S+P+6E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1170,140 mp, aparținând lui Burloi Iulian, Burloi Elena Violeta, Roman Marian, Roman Rahela, NATROM PROD SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 168, Sector 4, București 385 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil cu funcțiune mixtă: locuințe colective și spații comerciale S+P+10E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1933,00 mp, aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în B-dul Metalurgiei nr. 13-15, Sector 4, București 384 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 13/29.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CLS4, cu modificările și completările ulterioare 383 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/27.04.2017 privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenței/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare 382 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței sociale situată la adresa din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 1, garsoniera nr. 44, sector 4, București, familiei Mihalache Maria 381 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 380 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru blocul A1 din Aleea Resita D nr. 8, care face parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 379 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 378 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/18.12.2017, privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 – 2020 377 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnici-economici ai obiectivelor de investitii privind lucrarile de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatile de invatamant, conform Anexa 1-77, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, modificată și completată 376 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.02.2015 privind aprobarea sumelor bănești aferente baremelor de dotare cu echipament și cazarmament pentru copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții maternali profesioniști, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 51/26.03.2015 375 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” 374 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru serviciile/operațiunile suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr. 4 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare , întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport,a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 373 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 372 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 371 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 370 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București 369 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”reamenajarea spațiului urban adiacent strada Secerei” 368 22 Decembrie 2017 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close