Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 al municipiului București, aflate în administrarea CGMB-Administrația Străzilor 55 31 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 54 24 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe str. Turnu Măgurele ( între șos. Berceni și bd. C-tin. Brâncoveanu).” 53 17 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe str. Luică (bd. C-tin. Brâncoveanu și șos. Giurgiului).” 52 17 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe șos. Berceni ( între șos. Olteniței și șos. Centură).” 51 17 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1 – 76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 50 17 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru respingerea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 49 14 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor și personalului didactic din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2017 de la New York, S.U.A. 48 14 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la Apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” 47 14 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Şos Olteniţei nr.39-45 46 14 Martie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1795,00 mp, aparținând SC SEGULA DEVELOPMENT SRL, situat în Aleea Borcea nr. 11, Sector 4, București 45 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București 44 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuit Sp+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 685,00 mp, aparținând lui BULBOACĂ ALEXANDRU și BULBOACĂ ANCA, situat în strada Nucetului nr. 22-24, Sector 4, București 43 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru două hale, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1633,00 mp, aparținând lui STRECHE ȘTEFAN și STRECHE GHERGHINA, situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 5-7, lot 2, Sector 4, București 42 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2017, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 41 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 40 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 39 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4 38 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr.190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr.16 37 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind declararea zilei de 01 iunie ca fiind ”Ziua Sectorului 4” și aprobarea organizării manifestărilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement cu ocazia celebrării acestei zile 36 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a unui spațiu situat în Str. Oițelor nr. 10, Sector 4, București (Secția 14 de Poliție), pentru desfașurarea activității direcțiilor de evidență a persoanelor 35 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea aprobării indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reabilitare sistem rutier pe strada Gramont 34 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de către asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4, cu suma de 25.600,00 lei aport în natură 33 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 32 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 3 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București 31 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați a 4 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată 30 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției la obiectivul “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată 29 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a proiectului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare, precum și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București 28 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 27.02.2017 – 26.05.2017 27 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil D+P+1+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 863,50 mp, aparținând lui Boroi Alexandru și Boroi Camelia, situat în Calea Văcărești nr. 214, Sector 4, București 26 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close