Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărârea privind schimbarea denumirii Centrului Cultural pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu” 010 29 Ianuarie 2015
Hotărârea privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea ,,Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, 009 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind transmiterea terenului în suprafaţă de 1147 m 2 situat în Bucureşti la intersecţia dintre şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, Sector 4, din administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al 008 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind reorganizarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 007 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 1 08 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare 170 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 169 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul I 168 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.01.2015 – 31.03.2015 167 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alocarea si prioritizarea contributiei proprii aferente contractului de finantare incheiat cu Banca Europeana de Investitii privind reabilitarea termica a blocurilor de locuit aflate pe raza Sectorului 4 pentru 2015-2017 166 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 165 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinta P+1E+M, pe un teren proprietatea d-lui ROBITU COSTEL 179 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea extindere imobil existent SP+P+2E+M cu un corp S+P+2E+M anexa birouri si concesionare teren, pe un teren proprietatea SC AGNES SEVICES SRL 178 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinte colective P+4E, pe un teren proprietatea d-nei GRIGORE ANA MARIA 177 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinte colective S+ P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui MIHAI ADRIAN COSTIN 176 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil S+P+8E, pe un teren proprietatea d-lui MARINICA TEODOR 175 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4 174 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4 173 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, în calitate de administrator, către Poliţia Locală Sector 4, a terenului în suprafaţă de 11908,22 m2, ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, situat în Şos. Berceni 172 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2015, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată 171 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alocarea creditelor bugetare necesare decontarii cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance” din cadrul Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” in Franta in perioada 6 – 16 decembrie 2014 155 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” împreună cu Fundaţia ESTUAR 154 27 Noiembrie 2014
Hotărâre pentru continuarea derulării proiectului „Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu handicap, dependente si partial dependente din sectorul 4” în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Rezidenţi 153 27 Noiembrie 2014
Hotărâre privind aprobarea derulării şi implementării Proiectului ,,OPORTUNITĂŢI PENTRU ADOLESCENŢI” la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 152 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici a 5 blocuri din programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 151 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 pentru anul 2015 150 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 149 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea inchidere terasa,pe un teren proprietatea SC DANYMAR COM 2002 SRL 164 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea extindere corp existent P+1 E cu un corp nou, pe un teren proprietatea d-lui TUDOSE CONSTANTIN 163 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-nei POPA-TEIUSANU IULIANA 162 27 Noiembrie 2014 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close