Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărârea privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4 005 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, Poliţiei Locale Sector 4, a unui teren în suprafaţă de 6000 m2, ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, situat în Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4 004 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Decembrie 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 003 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 002 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4 020 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind transferul „Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna” şi a terenului aferent în suprafață de 265 m² din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 019 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind reorganizarea Administratiei Scolilor Liceelor si Gradinitelor Sector 4, schimbarea denumirii in Directia Invatamant si Tineret Sector 4 si aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare 018 29 Ianuarie 2015
Hotărârea privind schimbarea denumirii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, precum şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 017 29 Ianuarie 2015
Hotărârea privind aprobarea reorganizării Administraţiei Domeniului Public Sector 4 016 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind tarifele pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 015 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule expuse 014 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul Medico Social ,,Sfantul Andrei’’ 013 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.1 012 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil-clinica medicala S+P+1 E, pentru teren domeniu public aflat în proprietatea Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia 011 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind schimbarea denumirii Centrului Cultural pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu” 010 29 Ianuarie 2015
Hotărârea privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea ,,Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, 009 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind transmiterea terenului în suprafaţă de 1147 m 2 situat în Bucureşti la intersecţia dintre şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, Sector 4, din administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al 008 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind reorganizarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 007 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 1 08 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare 170 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 169 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul I 168 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.01.2015 – 31.03.2015 167 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind alocarea si prioritizarea contributiei proprii aferente contractului de finantare incheiat cu Banca Europeana de Investitii privind reabilitarea termica a blocurilor de locuit aflate pe raza Sectorului 4 pentru 2015-2017 166 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 165 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinta P+1E+M, pe un teren proprietatea d-lui ROBITU COSTEL 179 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea extindere imobil existent SP+P+2E+M cu un corp S+P+2E+M anexa birouri si concesionare teren, pe un teren proprietatea SC AGNES SEVICES SRL 178 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinte colective P+4E, pe un teren proprietatea d-nei GRIGORE ANA MARIA 177 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinte colective S+ P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui MIHAI ADRIAN COSTIN 176 15 Decembrie 2014 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil S+P+8E, pe un teren proprietatea d-lui MARINICA TEODOR 175 15 Decembrie 2014 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close