Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190, sector 4” 78 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr.190 77 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr.12 în clădire cu funcțiunea de creșă/grădiniță” 76 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 75 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 74 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de consolidare, creșterea eficienței energetice, modernizări, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire” pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 73 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Regenerare ZUM - Reabilitare si modernizare Gradiniță situată în Bulevardul Metalurgiei nr. 89” în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 72 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finantare „Regenerare ZUM – Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 71 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de interes public privind modernizarea sistemului rutier de pe raza Sectorului 4 70 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 69 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 108.895.000 lei 68 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde. S.A. 67 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu Pretura Sectorului Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova 66 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2021 – 31.07.2021 65 20 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2020-2021 64 20 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 63 20 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT Ds+P+1E +M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200 mp din acte, 199 mp din măsurători, aparținând ........................, situat în STR. PRELUNGIREA URCUŞULUI NR. 32 (fost str. DÂMBULUI nr. 90A), Sector 4, București 62 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 855 mp, aparținând ................., situat în Intr. SERELOR nr. 83-85, Sector 4, București 61 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru EDIFICARE IMOBIL DE LOCUIT S+P+1E+M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 164 mp din acte, 170 mp din măsurători, aparținând ......................, situat în str.PAJIŞTEI NR. 7, Sector 4, București 60 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E+M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 202 mp din acte, 204 mp din măsurători aparținând ..................., situat în STR. IARBA CÂMPULUI nr. 58, Sector 4, București 59 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ Sp/Ds+P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500 mp din acte, 520 din măsurători aparținând ................., situat în STR. IANCU COJESCU nr. 6B, Sector 4, București 58 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E +M – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 253 mp din măsurători, aparținând ..................., situat în STR. Serg. CONDURACHE GHEORGHE NR. 24, Sector 4, București 57 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 56 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2021-2022 55 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acestuia 54 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 53 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL S4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare 52 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri situate în str. Pridvorului nr. 24, str. Secerei nr. 53-55 și str. Secerei nr. 57 într-un singur imobil cu nr. Cadastral 235962 51 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 50 12 Aprilie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale in Municipiul București 49 12 Aprilie 2021 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close