Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 2 10 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 1 10 Ianuarie 2024 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 333 28 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 10/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 332 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 287/27.11.2023 privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2024-2025 331 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind înființarea serviciului social „Centrul de Zi de Consiliere şi Informare” la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în subordinea Directorului General Adjunct Protecția Drepturilor Adultului, cod serviciu social 8899CZ-PN-III, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Aleea Covasna nr. 2-4 330 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL ADMINISTRATIV, ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, SĂLI DE CURS, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CONEXE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+4E, pe un teren în suprafață de 1.054,00 mp, privind imobilul situat pe str. DÂMBOVNICULUI nr. 18-20, Sectorul 4, Municipiul București 329 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE ȘI SUPRAETAJARE, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe un teren în suprafață de 480 mp (din acte), 484 mp (din măsurători), privind imobilul situat pe str. NICOLAE TIMUȘ nr. 23, Sectorul 4, Municipiul București 328 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Listei și ordinea de prioritate a cererilor depuse și actualizate în anul 2023, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 327 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/12.09.2022 privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 326 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/31.05.2022 pentru aprobarea închirierii spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și de aprobare a regulamentului de închiriere prin licitație publică a acestor spații 325 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 167/27.06.2023 privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, de interes local, cu denumirea „Societatea CLEAN ALL 4 CITY S.A.” care va avea ca obiect de activitate prestarea și realizarea activităților de colectare, sortare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale 324 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului din Șoseaua Berceni nr. 33, sector 4 din Piață/Complex Agroalimentar în imobil cu destinația de grădiniță și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 323 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind asumarea și însușirea Strategiei de dezvoltare locală a comunității marginalizate din Sectorul 4, Brâncoveanu-Berceni și declararea zonelor urbane marginalizate 322 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare, sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor pe raza Sectorului 4 a Municipiului București 321 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere Parc Tudor Arghezi, Etapa II” 320 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 319 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 178/20.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Fațadă, în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European, pentru obiectivul de investiții Reconversie Corp C2 în Club Sportiv Școlar – Patinoar” 318 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Extindere Parc Tudor Arghezi, Etapa II 317 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 47/18.03.2019 privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF, cu modificările și completările ulterioare 316 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe și a unei creșe pentru Școala Gimanzială nr. 194, Bulevardul Metalurgiei nr. 214-220 315 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.248/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2”, cu modificările și completările ulterioare 314 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente din zona Parcul Orășelul Copiilor și Parcul Lumea Copiilor 313 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire spațiu de administrare și spații de întreținere, strada Secerei (în parcarea din fața Parcului Lumea Copiilor) 312 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 225/26.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare terenuri de sport în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 4 311 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi , pe străzi din Zona 5, Zona 8 și Parcare Spineni 310 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 290/27.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, pentru amenajarea locurilor de joacă de pe raza Sectorului 4 309 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane – Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură 308 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea preluării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unui proiect de investiții de la Sectorul 4 al Municipului București 307 18 Decembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 179 din 20.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de minim 200.000.000 lei 306 18 Decembrie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close