Hotărâri

Caută după:

Nume Numar Data sedintei
Nume Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata închirierii unui spațiu de locuit, pentru familia doamnei Stan Larisa, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale 134 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE, valabilă până în decembrie 2020” 133 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI, valabilă până în decembrie 2020” 132 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 131 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 3 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 130 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiective de investiții privind creșterea siguranței traficului pietonal și fluidizarea circulației rutiere pe raza Sectorului 4 129 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu x strada Turnu Măgurele 128 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 30” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 127 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții privind modernizarea și extinderea iluminatului public pe rețeaua stradală aflată în administrarea Sectorului 4 126 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Centru Multicultural 125 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Lucrari de reabilitare, modernizare și schimbare de funcțiune clădire existentă în grădiniță; reabilitare, modernizare corp anexa” situat în bdul. Metalurgiei nr. 89, sector 4 124 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Creșterea gradului de acces a elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 123 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea bugetului cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte OIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 122 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 121 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.57/11.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 120 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 și Anexei 38 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 119 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.248/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2” 118 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 61/11.05.2020 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 117 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.38/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai” 116 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 264/05.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12 115 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 36 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 92/16.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 114 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.39/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Mihai Eminescu” 113 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea participării la apelul de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 112 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Compania Municipală Iluminat Public București SRL în vederea derulării de lucrări de modernizare, extindere, reconfigurare a iluminatului public pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 111 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliul Local Sector 4 de a hotărî cu privire la participarea Sectorului 4 al Municipiului București ca membru într-o structură asociativă care va avea ca obiect gestionarea deșeurilor reziduale în București-Ilfov și tratarea bio-deșeurilor colectate separate în Municipiul București 110 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea drepturilor decurgând din deținerea de acțiuni la Societatea TOTUL VERDE. S.A și numirea / participarea reprezentanților acționarului Consiliul Local Sector 4 la Adunarea Generala a Acţionarilor TOTUL VERDE. S.A 109 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019 108 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 107 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea utilizării mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, de către formațiunile politice și alianțele electorale, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 106 8 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 105 26 August 2020 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close