Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/27.06.2023 privind aprobarea destinației de târg, terenului liber de construcții și neutilizat, în suprafață de 4593 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, situat adiacent imobilului din str. Bucovăț nr. 3A Sector 4 188 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții ce vizează fluidizarea traficului și amenajarea spațiilor verzi și spațiilor publice urbane în zona Splaiul Unirii x Șoseaua Vitan Bârzești, precum și aprobarea protocolului de asociere 187 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Dezvoltarea rețelei de școli verzi în Sectorul 4 al Municipiului București” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație 186 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 185 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 184 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi 183 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură 182 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Regenerare spații publice existente pe Șoseaua Vitan-Bârzești prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, inclusiv modernizarea sistemului rutier prin realizarea unor benzi dedicate pentru virajul către dreapta, la intersecția Splaiul Unirii - Șoseaua Vitan Bârzești” 181 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Regenerare spații publice din zona cuprinsă între Calea Șerban Vodă – Bulevardul Tineretului – Calea Văcărești – Șoseaua Olteniței - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi” - Sistematizare și creșterea numărului de locuri de parcare pe artera Calea Șerban Vodă 180 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de minim 200.000.000 lei 179 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Fațadă, în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European, pentru obiectivul de investiții Reconversie Corp C2 în Club Sportiv Școlar – Patinoar” 178 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/18.12.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4, cu modificările ulterioare 177 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 102/31.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 4 al municipiului București 176 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 175 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E1R+E2R, pe un teren în suprafaţă de 426,00 mp (din acte) și 380,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 32, Sectorul 4, Municipiul București 174 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 173 27 Iunie 2023 Descarcă Descarcă
Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” din Sectorul 4 al Municipiului București în Liceul Economic Nr. 1 172 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-primire a imobilului teren și construcție, rezultate în urma realizării lucrărilor de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier strada Perșani nr. 2 171 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2023, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 170 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării, în condițiile legii, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 169 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea, de principiu, a inițierii demersurilor în vederea reorganizării societății Rom Waste Solutions S.A., dintr-un operator independent de tratare mecanico-biologică a deșeurilor municipale, într-un operator aflat sub controlul Sectorului 4 al Municipiului București 168 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, de interes local, cu denumirea „Societatea CLEAN ALL 4 CITY S.A.” care va avea ca obiect de activitate prestarea și realizarea activităților de colectare, sortare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale 167 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea destinației de târg, terenului liber de construcții și neutilizat, în suprafață de 4593 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, situat adiacent imobilului din str. Bucovăț nr. 3A Sector 4 166 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 165 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 164 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 163 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în sectorul 4, str. Secuilor nr. 35, str. Secuilor nr. 15A, str. Sergent Nițu Vasile nr. 16 și str. Secuilor nr. 23-25 într-un singur imobil cu nr. cadastral 242203 aferent Școlii Gimnaziale Nr. 190 162 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni și proiecte ce vizează apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, prin asigurarea resurselor necesare relocării Secției 26 Poliție din cadrul Poliției Sector 4 161 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București/ Sectorul 4 al Municipiului București 160 27 Iunie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Continuare și finalizare lucrări Sala de sport și anexe în incinta imobilului Școala nr.74 situată în Calea Șerban Vodă nr.62-64, Sector 4, inclusiv organizarea execuției, lucrări începute în baza Autorizației de Construire nr.585/1172325 din 11.09.2013” 159 27 iunie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close