Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică / acord pentru terasă și a Regulamentului pentru eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, precum și modelele de autorizații,cereri și formulare tipizate 83 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 30/ 08.02.2024 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 82 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str. Stupilor nr.1” – C5-B1-2013, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 81 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr.3, Splaiul Unirii nr.114” – C5-B1-2016, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 80 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr.308, str. Râul Șoimului nr.8” – C5-B1-2036, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 79 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr.62-64” – C5-B1-1942, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 78 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.308, str. Izvorul Oltului nr.3” – C5-B1-1913, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 77 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.96, str. Rezonanței nr.3” – C5-B1-1910, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 76 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, aleea Argeșelu nr.6” – C5-B1-1924, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 75 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Centru Social Multifuncțional, aleea Mirea Mioara Luiza nr.1A” – C5-B1-1964, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 74 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr.63” – C5-B2.1.a-1627, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 73 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – Corp C1, str. Principatele Unite nr.63” – C5-B1-1869, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 72 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, aleea Ciceu nr.12” – C5-B1-1968, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 71 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare cu privire la imobilul din strada Sergent Nițu Vasile nr.50-54, sector 4, având destinația de creșă, de către Consiliul Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 70 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea activității finanțate integral din venituri proprii, sursa E de finanțare, pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 Școala Gimnazială „Șerban - Vodă” 69 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind predarea/preluarea cu titlu gratuit a documentației și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare locuri de joacă pe raza Sectorului 4 68 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, a imobilului teren situat în str. Bucovăț nr. 3A, sector 4 București, în suprafață de 6894 mp, identificat cu numărul cadastral 219431 67 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol al bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 66 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 136/31.05.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate pe raza Sectorului 4 65 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 13, Zona 14, Zona 15 și Zona 16 64 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 63 17 Aprilie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 62 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului 61 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE, RECONFIGURARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNE BIROURI CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME SP+P+2E, pe un teren în suprafaţă de 366 mp (acte) și 365 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. Frunzișului nr. 41, Sectorul 4, Municipiul București 60 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/2023 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București, procedura și metodologia de eliberare a Acordului de comercializare și a Avizului orar de funcționare 59 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol al bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 58 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 290/27.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, pentru amenajarea locurilor de joacă de pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 57 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor articolului 10 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 56 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 179/20.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 400.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 55 28 Martie 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 54 28 Martie 2024 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close