Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind modificarea organigramei, a structurii de funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 026 27 Septembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind revenirea clădirilor şi terenurilor ce se află în folosinţă gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat Sector 4 S.A. în administrarea Consiliului Local Sector 4 022 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat 021 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 020 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membri Comisiei de Protectie a Copilului sector 4 019 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali ai sectorului 4 ce vor face parte din Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, ca membri titulari si membri supleanti 018 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii cuprinse in programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 017 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 016 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a acordului expres privind cooperarea și asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București – România și Districtul Shizhong – orașul Jinan, Provincia Shand 015 30 August 2012 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 010 06 Iulie 2012 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 009 06 Iulie 2012 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii cuprinse in programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 014 06 Iulie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi ,,Centrul cultural şi de educaţie civică str. Covasna nr. 3 bis, sector 4” 013 06 Iulie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna iunie 2012, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 012 06 Iulie 2012 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 011 06 Iulie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 008 28 Iunie 2012 Descarcă
Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 006 28 Iunie 2012 Descarcă
Hotarare privind alegerea viceprimarului sectorului 4 005 20 Iunie 2012 Descarcă
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al sector 4 pe perioada iunie-august 2012 004 20 Iunie 2012 Descarcă
Hotarare privind constituirea Consiliului Local Sector 4 003 20 Iunie 2012 Descarcă
Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi in Consiliul Local Sector 4 la 10.06.2012 002 20 Iunie 2012 Descarcă
Hotarare privind alegerea Comisiei de validare 001 20 Iunie 2012 Descarcă
Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 078 17 Mai 2012 Descarcă
Hotarare privind rectificarea erorii materiale cuprinse in Decizia nr. 341/1986, emisa de fostul Sfat Popular al Sectorului 4 085 17 Mai 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici a unui bloc din programul multianual de reabilitate termica a blocurilor de locuinte in sectorul 4 al Municipiului Bucuresti in perioada 2012-2015 084 17 Mai 2012 Descarcă
Hotarare privind modificarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, pe anul 2012, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin HCL nr. 42/9.03.2012 083 17 Mai 2012 Descarcă
Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucuresti 082 17 Mai 2012 Descarcă
Hotarare privind aprobarea costului de mediu lunar de intretinere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferit de Directa Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, pe anul 2012 081 17 Mai 2012 Descarcă
Hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale Administratiei Domeniului Public Sector 4 080 17 Mai 2012 Descarcă
Hotărâre privind completarea punctului 3 al Anexei din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 71/30.10.2008 077 26 Aprilie 2012 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close