Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 311 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor 310 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și clădiri din Complexul Agroalimentar Piața Sudului, situat în str. Nițu Vasile nr. 1, sector 4 309 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București 308 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală depozitare P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 30.000,00 mp, aparținând lui SC ARGO-ROM PLASTICS SA, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 211-249, Sector 4, București 307 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 702,00 mp, aparținând lui POPESCU ROXANA-SIMONA, situat în strada Dealu Cucului nr. 1-3, Sector 4, București 306 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 131,00 mp, aparținând lui MOSTAVI MAJID și MOSTAVI MIHAELA-CRISTINA, situat în BD. Constantin Brâncoveanu nr. 91A, Sector 4, București 305 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+3E+4ETh cu funcțiune de spații comerciale, birouri și servicii, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 273,13 mp, aparținând lui MIHALCEA CRISTIAN și MIHALCEA RAMONA-ELENA, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 24, Sector 4, București 304 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018 303 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament “Robin Hood” din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și cu privire la implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului 302 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor situate în str. Secerei nr. 102-104, str. Secerei nr. 106 și str. Secerei nr. 108-110, sector 4, București, aflate în proprietatea Municipiului București în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor 301 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind metodologia de majorare a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul sectorului 4 şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 300 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, cu privire la suprafețele de teren 299 31 octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti in vederea aderarii Sectorului 4 la „Conventia Primarilor privind Clima si Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 298 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de catre Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011) 297 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local 296 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 295 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 294 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru revocarea HCL nr.286/16.10.2017 privind modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 293 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 8 – CPE 8 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 292 24 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 7 – CPE 7 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 291 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 6 – CPE 6 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 290 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 5 – CPE 5 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020 289 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 27 blocuri de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 288 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea titlului operațiunilor prevăzute în anexa nr. 1 categoria de activități B, precum și în anexa nr. 2 categoria de activități E la Hotărârea de Consiliu Local Sector 4 nr.89/03.04.2017 privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la Contractul nr.12669/15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 287 24 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 286 16 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 4 nr.261/2017 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00 285 16 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” ca urmare a devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică cât și aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată 284 16 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 283 16 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. S.4 nr. 205/17.08.2017 privind aprobarea graficului de realizare a plăților pentru Obiectivele de Investiții multianuale ale Sectorului 4 al Municipiului București, pe anii 2017-2020, în conformitate cu creditele bugetare și de angajament 282 16 Octombrie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close