Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie”, prin Asociația ”Aripi spre Viață”, în vederea dotării Secției de boli respiratorii Pediatrie I cu echipamentele necesare activităților medicale 315 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 314 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov, pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele – Bd-ul Metalurgiei – Bd-ul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Șos. Berceni, Sector 4 313 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei 312 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 311 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire S+P+2E+Pod cu destinația de locuință, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 212,00 mp, aparținând lui..................... , situat în str. Iarba Câmpului nr. 64, Sector 4, București 310 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuinţă unifamilială având regim de înălţime imobil St+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 265,00 mp din acte (261,00 mp din măsurători), aparținând lui ............ situat în str. CETINEI nr. 2, Sector 4, București 309 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între...................., titularii contractelor de închiriere nr.28776/29.12.2006, respectiv nr.28781/29.12.2006 308 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4 307 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 306 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea majorării pentru unele clădiri şi terenuri neîngrijite din Sectorul 4 a impozitului pe clădiri şi impozitului pe terenuri cu 500% 305 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor 304 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea valorilor cofinanțărilor pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 303 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 302 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări 301 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei” 300 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164C 299 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.185/22.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni” 298 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe si alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 297 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 296 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 295 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea interventiilor si a indicatorilor tehnico - economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiectivul de investiții „Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni-Sudului” 294 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completarile ulterioare 293 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea repartizării unității locative nr. 36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București - solicitantei 292 02 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 291 02 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 290 02 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 289 02 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2020-2021 288 02 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4 287 02 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție (DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 286 02 Decembrie 2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close