Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr.190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr.16 37 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind declararea zilei de 01 iunie ca fiind ”Ziua Sectorului 4” și aprobarea organizării manifestărilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement cu ocazia celebrării acestei zile 36 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a unui spațiu situat în Str. Oițelor nr. 10, Sector 4, București (Secția 14 de Poliție), pentru desfașurarea activității direcțiilor de evidență a persoanelor 35 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea aprobării indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reabilitare sistem rutier pe strada Gramont 34 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de către asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4, cu suma de 25.600,00 lei aport în natură 33 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 32 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 3 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București 31 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați a 4 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată 30 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției la obiectivul “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată 29 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a proiectului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare, precum și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București 28 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 27.02.2017 – 26.05.2017 27 27 Februarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil D+P+1+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 863,50 mp, aparținând lui Boroi Alexandru și Boroi Camelia, situat în Calea Văcărești nr. 214, Sector 4, București 26 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 791,00 mp, aparținând lui Șerban Adrian, Șerban Agafia-Magdalena, Oprea Marius și Oprea Nicoleta, situat în Str. Urziceni nr. 12-14, Sector 4, București 25 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 să solicite de la S.C. Băneasa Investiments S.A. o suprafață de teren destinată realizării unei parcări și a căilor de acces din zona Pieței Sudului 24 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea de destinație a clădirii din Șoseaua Olteniței- Parcul Orășelul Copiilor- din clădire Sală de Sport în clădire cu destinația – Sală Multi-Culturală 23 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Sectorului 4 al Municipiului București, prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului, la Apelul de propuneri în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO05- Eficiență Energetică GRANTURILE SEE 2009-2014, finanțat de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României 22 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 21 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren și construcție situat în București, B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4, precum și pentru modernizarea construcției din B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4 20 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 necesară în vederea modernizării Pieței Sudului și intabulării 19 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului pentru întocmirea și semnarea documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/21.12.2016 18 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 adresată Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii arterei Drumul Găzarului în Strada Prof. Dr. Alexandru Pesamosca 17 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri 16 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 15 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018 14 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București, în vederea adoptării unei hotărâri, pentru transmiterea imobilului situat în Șos Giurgiului nr.86 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 13 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea delegării atribuțiilor Consiliului General al Municipiului București prevăzute la art.5 alin (1) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, în competența Consiliului Local al Sectorului 4, pentru clădirile aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 București 12 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea aprobării aderării Sectorului 4 al Municipiului București la Asociația Municipiilor din România (A M R) 11 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti începând cu anul 2017 10 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 9 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani” pe anul 2017 8 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close