Hotărâri

Caută după:

Nume Numar Data sedintei
Nume Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice , situate in municipiul Bucuresti - sectorul 4 52 28 Mai 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 51 28 Mai 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea şi repartizarea unui număr de 4( patru) locuinţe sociale situate în blocul M8, str. Panait Cernea nr.9, sector 3, destinate persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor p 48 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei ce cuprinde solicitanţii de locuinţe sociale destinate persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari precum şi membrilor acestora cu care locuiesc şi go 47 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTARARE Privind eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor şi taxelor locale restante datorate bugetului local al sectorului 4 în suma de 2050729,29 lei şi scutirea de la plată a majorărilor în suma de 806.850,43 lei, pentru SC VULCAN SA. 46 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009 45 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiilor de avizare si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii reabilitare termica pentru 11 blocuri cuprinse in programul anual de reabilitare termica a cladirilor de locuinte aprobate prin Ordin 44 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 43 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, teren domeniul privat al Municipiului Bucureşti şi teren domeniul public al Municipiului Bucureşti, situate in municipiul Bucu 42 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. sector 4 nr. 110/18.12.2007 pentru aprobarea documentatiei cuprinzând indicatorii tehnico-economici la faza “Studiului de Fezabilitate” al investiţiei privind extinderea, consolidarea şi supraetajarea 41 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTARARE privind modificarea Organigramei Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 40 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4 39 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea numirii cu delegaţie a d-lui Constantin Filip în funcţia de Director General al Direcţiei de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Sanitare şi Creşelor din sector 4. 38 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind numirea d-lui. Mircea Horaţiu Nicolaidis în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 şi stabilirea indemnizaţiei de şedinţă 37 30 Aprilie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu locaţiile de pe domeniul public al sectorului 4 unde se pot instala amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală 35 31 Martie 2009 Descarcă
H O T Ã R Â R E Privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009 34 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere din Centrul Medico-Social „Sf. Luca” 33 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind repartizarea a 3 garsoniere din blocul F3, situat în Al. Nehoiu nr. 2-12, sector 4 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 32 31 Martie 2009 Descarcă
HOTARARE privind modificarea punctului nr. 15 din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71 din 30.10.2008 31 31 Martie 2009 Descarcă
PDF Salveaza Print HOTARARE privind modificarea Regulamentelor de functionare a pietelor Sectorului 4 aflate in administrarea directa a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 30 31 Martie 2009 Descarcă
HOTARARE privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 29 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu si aviz oportunitate pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, situate in municipiul Bucuresti - sectorul 4 28 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 27 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 26 31 Martie 2009 Descarcă
HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 25 31 Martie 2009 Descarcă
HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate 24 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri a persoanelor fizice care beneficiaza de ajutor social in procent de 100% si reducere cu 50% a impozitului pe cladiri si terenuri pentru persoane care au venituri lunare pe membru d 23 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 65/2008 privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 22 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind inchirierea spatiilor şi terenurilor de sport disponibile, aflate in administrarea Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 36 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind imputernicirea Directorului General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 sa negocieze si sa semneze cu Sindicatul Salariatilor din Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Acordul colectiv de munca si Co 20 26 Februarie 2009 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close