Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București 215 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, pe un teren în suprafaţă de 1086 mp (din acte) și 1074 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. CAPORAL GRIGORE MARIN nr. 42A, Sectorul 4, Municipiul București 214 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1 ȘI C2, REMODELARE INTERIOARĂ,EXTERIOARĂ, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, REZULTÂND O LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe un teren în suprafaţă de 273 mp (acte) și 277 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. LUMINIȘULUI nr. 9, Sectorul 4, Municipiul București 213 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+1E+M, pe un teren în suprafaţă de 223 mp, privind imobilul situat pe intr. DIGULUI nr. 16, Sectorul 4, Municipiul București 212 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT REZULTÂND O LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, pe un teren în suprafaţă de 150 mp (din acte) și 147 mp (măsurată), privind imobilul situat pe intr. BERCENI nr. 1, Sectorul 4, Municipiul București 211 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Listei nominale de repartizare a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, situate în bl. Z.I.1 și bl.Z.I.2 din Șos. Vitan Bârzești, nr.20 Sector 4, București 210 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitare termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030“ și în „Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri Rezidențiale“ 209 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 208 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - pe străzi din Zona 3 207 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2023 din cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic” pentru proiectul: „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic în Sectorul 4 al Municipiului București” 206 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: „Dotare cu mobilier pentru trei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 205 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de consolidare și mansardare Liceul Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia” 204 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – Sistem de Pereți Verzi 203 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi - pe străzi 202 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a finanțării rambursabile interne în valoare totală de 38.500.000 lei ce va fi contractată de către Societatea TOTUL VERDE SA 201 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind ratificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME: Ds+P+2E+E3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, STR. DRUMUL BINELUI, NR. FN - LOT 1 ȘI 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI” 200 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 199 30 August 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 7/08.02.2021 și nr. 9/08.02.2021, cu modificările și completările ulterioare 198 09 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu nr. cadastral 239018 și nr. cadastral 242790 într-un singur imobil cu nr. cadastral 243279 având suprafața măsurată de 37117 mp, în vederea edificării Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 197 09 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 196 09 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui sprijin Asociației „PROCRED MUSIC” în vederea susținerii concertului intitulat „Amazing Grace: Celebrating Religious Freedom. A Romanian Tribute to America”, Washington DC, Statele Unite 195 09 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru blocurile de locuințe incluse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 194 09 August 2023 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ special din sectorul 4 193 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 192 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ, EXTINDERE, SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+1E – CORP C1, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNEA MIXTĂ CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+E3R, pe un teren în suprafaţă de 300,00 mp (din acte) și 290,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. BUCUR nr. 17, Sectorul 4, Municipiul București 191 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.155/06.06.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4 190 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 189 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/27.06.2023 privind aprobarea destinației de târg, terenului liber de construcții și neutilizat, în suprafață de 4593 mp, ce face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, situat adiacent imobilului din str. Bucovăț nr. 3A Sector 4 188 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții ce vizează fluidizarea traficului și amenajarea spațiilor verzi și spațiilor publice urbane în zona Splaiul Unirii x Șoseaua Vitan Bârzești, precum și aprobarea protocolului de asociere 187 20 Iulie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Dezvoltarea rețelei de școli verzi în Sectorul 4 al Municipiului București” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație 186 20 Iulie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close