Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2022-2023 94 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 93 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Tehnic de fațadă în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene - Noul Bauhaus European pentru obiectivul de investiții ”Extinderea nodului rutier intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020 92 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/14.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ „Colegiul Național – Mihai Eminescu””, cu modificările și completările ulterioare 91 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public necesare pentru sistematizarea circulației și fluidizarea traficului în scopul derulării investițiilor aferente proiectului "Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal" 90 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a realiza și participa ca membru fondator, alături de Sectorul 3 al Municipiului București la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea de obiective de infrastructură rutieră, educațională, sportivă și alte obiective de interes comun, pentru aplicarea în cadrul programelor de finanțare europene sau în exercițiile financiare regulate 89 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a realiza și participa ca membru fondator, alături de celelalte Sectoare ale Municipiului București și/sau Municipiul București, la constituirea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea de obiective de infrastructură rutieră, educațională, sportivă și alte obiective de interes comun, pentru aplicarea în cadrul programelor de finanțare europene sau în exercițiile financiare regulate 88 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a străzii Iuliu Hațeganu, în scopul continuării lucrărilor aferente proiectului "Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu Etapa II-km 2+400-Intersecție Calea Vitan Bârzești”, predarea integrală a documentației elaborate până în prezent precum și asocierea cu Sectorul 3 al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții 87 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 86 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar- Arseni” din București, în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru realizarea unui Centru Integrat de Diagnostic și Tratament al Patologiilor Complexe Cardio-Cerebrale, cu scopul obținerii finanțării în cadrul Planului național de relansare și reziliență a României 85 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii și adulții din centrele/creșele aflate în subordinea/administrarea Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 4 84 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2022, Tampa, S.U.A. 83 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, în semestrul al II-lea pentru anul școlar 2021-2022 82 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul „Regenerare ZUM - Modernizarea infrastructurii rutiere si a spatiului public urban” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 81 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 80 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 79 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 2” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 78 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 77 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 76 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 4, Str. Caporal Grigore Marin, nr. 42-44” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 75 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Profesională Specială „Sf. Nicolae” Strada Ion Enache nr.31” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 74 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr.114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 73 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Strada Petre Tutea nr.3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 72 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 71 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 113 strada Parincea nr.4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 70 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială, nr. 79, str. Cuza Vodă, nr. 51” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 69 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu, str. Izvorul Crisului nr. 4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1și valoarea maximă eligibilă a proiectului 68 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Liceul de coregrafie Floria Capsali, Str. Capitan Preotescu nr.9” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 67 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 96, Str. Rezonanței nr.3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 66 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, Str. Stupilor nr. 1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 65 31 Martie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close