Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 322 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, republicată cu modificările si completările ulterioare 321 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 320 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 319 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 318 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 317 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 316 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 315 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind vacantarea postului de medic titular, din cadrul Comisiei Protecției Copilului Sector 4, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, republicată cu modificările si completările ulterioare 314 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, pe suprafaţa totală de teren de 167,00 mp (conform actelor) și 153,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada SIMIGIULUI nr. 21, Sector 4, București 313 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E, pe suprafaţa totală de teren de 240,00 mp (conform actelor) și 262,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada PLAIUL FOII nr. 3, Sector 4, București 312 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe suprafaţa totală de teren de 208,00 mp (conform actelor) și 193,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada MIHAIL PETRESCU nr. 31, Sector 4, București 311 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+2ER, pe suprafaţa totală de teren de 290,00 mp (conform actelor) și 291,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33, Sector 4, București 310 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINȚĂ COLECTIVĂ Ds+P+6E, pe suprafaţa totală de teren de 2199,00 mp, situată în strada DRUMUL JILAVEI nr. 105A și 107A, Lot 1, Sector 4, București 309 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru locatarii aflați în risc de excluziune socială din imobilele situate în zona defavorizată din: Str. Melinești, Str. Peroni, Str. Giovanni Boccaccio Sector 4, constând în asigurarea sumelor necesare din bugetul local pentru achitarea contravalorii echipamentelor necesare punerii în funcțiune a instalației de gaze naturale precum și achitarea taxelor de branșament, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 308 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind completarea HCL Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 307 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea a două poziții ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 180/14.07.2022 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare 306 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4, Sectorului 4 al Municipiului București și Primarului Sectorului 4 305 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea încheierii Memorandumurilor conform Anexelor nr. 1-6 prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București o serie de obiective de investiții care se circumscriu atribuțiilor acesteia 304 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea implementării proiectelor ce vizează sistematizarea circulației, regenerare urbană și amenajarea spațiilor publice, inclusiv prin asociere de autorități contractante 303 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 302 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 301 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 300 23 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 141/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din strada Nițu Vasile nr. 50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă” 299 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate în Sectorul 4 298 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 278/26.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investițií ,,Lucrări de construire în vederea creșterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobilul din Aleea Reșița D, Nr. 9, Sector 4, Municipiul București” 297 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum si de aprobare a documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu situația imobilelor libere ce vor fi scoase la licitație 296 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea actualizării suprafeței unității de învățământ preuniversitar de stat din B-dul Metalurgiei nr. 89, Sector 4, referitor la imobile, teren și clădiri 295 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4 de a iniția procedurile de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată situat la adresa din Bulevardul Metalurgiei nr. 132, Sector 4, Lot 2 cu nr. cadastral 221324, în vederea efectuării lucrărilor de utilitate publică aferente amenajării de locuri de parcare, precum și de închiriere a imobilului până la finalizarea procedurii de expropriere și transferului dreptului de proprietate în proprietatea Municipiului București și administrarea Consiliului Local Sector 4 294 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 293 14 Noiembrie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close