Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 56 25 Septembrie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului maxim a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 şi a condiţiilor de acordare a acestora 53 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor nominale de repartizare a locuinţelor sociale situate în Blocul F3, Aleea Nehoiu nr.2-12, destinate persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 52 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 51 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, situate in municipiul Bucuresti- sectorul 4 50 28 August 2008 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţiuni ale Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 102/03.12.2007 precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 49 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 4 în Comitetul Director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nr.1 48 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii unei linii de finantare rambursabile in valoare de 150.000,00 mii lei (modificată prin HCL nr. 68/14.10.2008 şi HCL nr. 75/30.10.2008) 47 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008 46 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii propuse a se realiza de către Primăria Sectorului 4 45 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei apartamentului nr.16, situat în Blocul F3 din aleea Nehoiu nr.2-12 44 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.09.2008-30.11.2008 43 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii obţinerii acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice în zone publice 55 28 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului 54 28 August 2008 Descarcă
HOTARARE Privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru finantarea unor cheltuieli impuse de dezastrele provocate de inundatiile din luna iulie 2008 42 07 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind aprobarea suplimentării ajutorului acordat unor cupluri de vârstnici în cadrul evenimentului „Venerabilii Sectorului 4” etapa a doua 41 07 August 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisiile de vânzare şi contestaţii privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale conform O.U.G.nr. 23 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002 22 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 21 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea indemnizaţiei de dispozitiv funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4 20 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. sector 4 nr. 110/18.12.2007 cuprinzând indicatorii tehnico-economici la faza ”Studiului de Fezabilitate” al investiţiei privind extinderea, consolidarea şi supraetajarea sediului Direcţiei Generale de 19 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Misiunea Centrul Crestin Emanuel 18 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 17 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTARARE privind numirea consilierilor locali ca membri in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 16 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor beneficiarilor de abonamente lunare şi cartele magnetice, acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 15 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008 14 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local 13 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 12 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4. (PS4; modificată de HCL nr. 58/25.09.2008) 38 31 Iulie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spaţii verzi etc.) din Sectorul 4 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia 37 31 Iulie 2008 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close