Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere infrastructură educațională la Școala Gimnazială nr.190 prin construirea unui imobil - spații învățământ și sală de sport cu regim de înălțime D+P+3E și amenajarea incintei (piste de atletism și terenuri de sport)” 275 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la apelul de proiecte „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă” lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Parcaj acoperit cu sistem de panouri fotovoltaice” 274 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5 273 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 160/27.06.2023 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București/ Sectorul 4 al Municipiului București 272 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea diferenţierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învăţământ acordat elevilor în Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu”, Școala Gimnazială Nr.165 și Școala Gimnazială Nr.108 din Sectorul 4 al Municipiului București 271 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zonele: 1, 2, 5 și 7 270 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 269 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 268 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 267 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 266 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind înființarea și organizarea de târguri temporare/sezoniere, aprobarea Regulamentului privind funcționarea târgurilor temporare/sezoniere, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, a Acordului-cadru de organizare, precum și a procedurii de selecție a administratorului 265 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea destinației imobilelelor din Șoseaua Giurgiului nr. 94, sector 4 și Șoseaua Berceni nr. 183, sector 4 din Piață/Complex Agroalimentar în imobile cu destinația de învățământ și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 264 02 Noiembrie 2023 Descarcă Descarcă
Hotărâre privind aprobarea predării către Statul Român prin Ministerul Transporturilor în calitate de administrator și în vederea concesionării către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A,  a obiectivului de investitii „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură“, cod SMIS 137950 263 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe și a unei creșe pentru Școala Gimanzială nr. 194, bd. Metalurgiei nr. 214-220“ 262 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 261 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea preluării de către Directia Mobilitate Urbană Sector 4 a doua proiecte de investiții de la Sectorul 4 al Municipului București 260 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea preluării de către Directia Mobilitate Urbană Sector 4 a trei proiecte de investiții de la Sectorul 4 al Municipului București 259 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 258 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 257 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:  „Extinderea nodului intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020“ 256 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Regenerarea spațiilor publice existente din zona cuprinsă între  str. Mitropolit Dosoftei și Șura Mare (Piața Eroii Revoluției), Calea Șerban Vodă – Bulevardul Tineretului – Calea Văcărești – Șoseaua Olteniței, Strada Mitropolit Dosoftei, prin modernizarea sistemului rutier,  a  spațiului pietonal, a platformelor și a locurilor de parcare existente,  a spațiilor verzi și a platformelor de  gunoi,  modernizarea iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, Modernizare Împrejmuire Colegiul Grigore Cerchez, Continuarea lucrărilor de modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal“ 255 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind predarea/preluarea cu titlu gratuit a documentației și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reamenajare platformă betonată, spații administrative, parcare și spații adiacente“ 254 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 78/29.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare și Dotare Parcare Bulevardul Metalurgiei nr. 132 din Sectorul 4, București“ 253 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 252 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 251 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 356/21.12.2022 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București, cu modificările și completările ulterioare 250 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din imobilul, domeniu public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, în suprafață de 738,57 mp situat în str.Covasna nr.3BIS, sector 4, București, a chiriei lunare și a duratei contractului de închiriere 249 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea închirierii terenului, domeniu public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, în suprafață de 8596 mp situat în str. Pogoanelor nr.2, sector 4, București, a chiriei lunare și a duratei contractului de închiriere 248 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind inițierea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică aferente proiectului de edificare a unui spațiu destinat învățământului/scoală/grădiniță/creșă, la adresa din B-dul Metalurgiei nr. 214-220 Sectorul 4 al Municipiului București 247 18 Octombrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind inițierea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică aferente proiectului Extindere Parc Tudor Arghezi, din Sectorul 4 al Municipiului București 246 18 Octombrie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close