Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 238 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4 237 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri 236 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4 235 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982 234 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 233 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Piata Progresul” 232 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 231 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 230 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 229 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 228 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5 „ 227 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 226 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 225 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 224 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 223 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 222 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 221 20 Septembrie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan – Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuinţe pentru tineri 220 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 219 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 218 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu” 217 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 216 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 215 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 214 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020 213 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" pentru finanţarea şi realizarea în comun a lucrărilor de interes public local ”Amenajare parcare Bagdasar-Arseni" 212 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea trecerii temporare a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 211 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 210 30 August 2018 Descarcă
Hotărâre privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 209 25 Iulie 2018 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close