Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 107 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea utilizării mărcilor înregistrate la OSIM pe numele titularului Sectorul 4 al Municipiului București, de către formațiunile politice și alianțele electorale, în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 106 8 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 105 26 August 2020 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu, completată prin HCL S4 nr. 258/29.10.2019 104 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind preluarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 103 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 102 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 101 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 100 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 99 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005 98 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 97 06 August 2020 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4 96 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 312mp aparținând soţilor ....................., situat în Drumul DEALU CUCULUI NR. nr. 40B, Sector 4, București 95 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj), pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200,00 mp din acte (203,00 mp din măsurători), aparținând lui ......................, situat în str. Hârtopului nr. 20, Sector 4, București 94 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legatură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale” 93 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 92 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 și modificarea anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 91 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență ”Sfântul Ioan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19 90 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 89 16 Iulie 2020 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2020-2021 88 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiilor/persoanelor, pentru plata serviciilor oferite de bone 87 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 86 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar personalului din cadrul unor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aflat în izolare la locul de muncă, pe fondul combaterii răspândirii COVID-19 85 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 165/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4 84 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflata în administrarea Consiliului Local Sector 4 83 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Sprijinirea capacității instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 82 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.230 / 20.09.2018 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 81 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 80 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii – D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov 79 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București 78 22 Iunie 2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close