Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 102 15 Iulie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 101 15 iulie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 108.895.000 lei 100 15 Iulie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană 99 15 Iulie 2021 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 98 15 iulie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2021, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în bl. Z.I.1, bl. Z.I.2 și bl. Z.I.3 din Șoseaua Vitan Bârzești nr.20 97 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii” 96 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 95 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 prin Sectorul 4 al Municipiului București, a imobilului situat in B-dul. Metalurgiei nr. 89, Sector 4 94 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/12.02.2021 privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 93 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 247/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia – corp situat în B-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă” și din Anexa nr. 36 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/16.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 92 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 91 30 Iunie 2021 Descarcă Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobile teren și clădiri 90 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 89 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconfigurare și extindere sistem rutier aferent obiectivului Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până la limita administrativă – Șos. Centură): Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură în vederea coordonării cu alte obiective de investiții de utilitate publică demarate în zonă” 88 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale privind denumirea obiectivului de investiții din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 118/30.09.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 248/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2” 87 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Judo 86 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 49/12.04.2021 precum și a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 110/30.09.2020 85 30 Iunie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 84 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 192/29.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 83 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/18.12.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 82 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 10/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 7 - Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă 81 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT Ds+P+1E +M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 207 mp din acte, 211 mp din măsurători situat în str. ZĂTRENI nr. 26, Sector 4, București 80 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorilor strecurate în Raportul comun de Specialitate nr P.7/1311/11.12.2020, în Anexa nr. 1 (Organigrama), Anexa nr 2 (Statul de Funcții) si Anexa 3 (Regulamentului de Organizare și Funcționare) ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.184/29.12.2020 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare 79 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190, sector 4” 78 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare spații verzi și teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale nr.190 77 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr.12 în clădire cu funcțiunea de creșă/grădiniță” 76 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 75 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 74 26 Mai 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de consolidare, creșterea eficienței energetice, modernizări, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire” pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 73 26 Mai 2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close