Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2012/2013 semestrul I 060 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale conform Legii nr. 550/2002 059 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 071 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Sectorului 4, la data de 30 septembrie 2012 040 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 31.10.2012 – 30.01.2013 039 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâreprivind modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuinţelor de la bugetul local în compensarea celor oferite de la bugetul de stat 038 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare 037 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea HOTEL P+3 E + 4 retras , pentru teren proprietatea d-nei NOVAC ALINA IONELA , în suprafaţă de 255,30mp si teren domeniul privat al Municipiul Bucurest 055 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA P+1 E+ M , pe un teren proprietatea SC VOLTART SRL in suprafata de 225,76mp. 054 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea si modernizarea gradinitei din cadrul Scolii gimnaziale nr.308 ( fosta Gradinita nr.28) 053 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de functionare a Complexului agroalimentar piata Aparatorii Patriei 052 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare,a caietului de sarcini in vedere demararii procedurilor pentru atribuirea prin concesiune de lucrari publice a contractului de reconstructie, modernizare si exploatare a Complexului Agroalimentar Piata 051 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 050 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia 049 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind delimitarea suprafetelor imobilelor( constructii si teren) proprietatea privata a Municipiului Bucuresti aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 048 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de functii precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 047 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Medico-Social ,,Sfantul Luca’’ in Centrul Socio-Medical al Sectorului 4 „Sfântul Spiridon’’ 046 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea destinaţiei căminului de elevi B2, identificat ca fiind situat în str. Aurel Perşu nr. 89 045 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către autorităţile locale de la nivelul Sectorului 4 de servicii de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare 044 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind alegerea consilierilor locali în cadrul Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparţinând etniei rome, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1221/2011 043 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 042 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale 041 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 058 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 75 / 26.05.2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, a unui imprumut extern de la Banca Europeană de Investiţii în vederea reabilitarii termice a blocuri 057 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 056 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2012 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 025 27 Septembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne sau externe in valoare de 100.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinantarea imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr. 86/14.12.2009) 024 27 Septembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 100.000,00 mii lei (echivalent euro) pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local 023 27 Septembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru concesionare teren pentru constructie si extindere locuinta, pe un teren proprietatea d-nei OANCEA VALERIA , în suprafaţă de 200,00mp. si teren proprietate privata a Municipiului Bucuresti 036 27 Septembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 PS4 035 27 Septembrie 2012 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close