Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local 121 25 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local 120 25 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 119 25 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2015 – 30.09.2015 118 25 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind respingerea implementării şi sustenabilităţii pentru anii 2016-2021 a proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 126 25 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 117 18 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind imputernicirea Directiei Administrare Parcuri si Zone de Agrement Sector 4 a intretina spatiile verzi si amenajarile efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti 116 18 Iunie 2015 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat 130 18 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.124/29.08.2013 privind aprobarea prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea 272/2004 si a conditiilor de acordare a acestora sub forma de tichete 115 02 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 16/2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei 114 02 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 113 02 Iunie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Contractului de finanţare aferent Proiectului „Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local” din cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT 110 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind regimul veniturilor provenind din contractele de asociere in participatiune, in care este parte Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 109 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind modificarea Regulamentelor de functionare ale pietelor din Sectorul 4, aflate in directa administrare a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 108 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 107 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, blocul F2 Sector 4 106 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind schimbarea denumirii Poliţiei Locale Sector 4 în Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia 105 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4 104 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind stabilirea taxei de eliberare a atestatelor de producător 103 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna APRILIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 102 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind restructurarea creditului nr.86/04.12.2009 contractat la Banca Comerciala Romana in valoare de 100.000.000 lei 100 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 099 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul II 112 28 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor şi a metodologiei de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14, alin. 8 din OUG 18/2009, privind cresterea 111 28 Mai 2015
Hotarare privind modificarea si completarea HCLS4 nr. 64/2014 si propunerea schimbarii de destinatie a cladirii in suprafata de 712 mp si a terenului aferent in suprafata de 2268 mp 098 12 Mai 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuitatii transportului urban cu metroul si cu mijloace de transport in comun, de suprafata (R.A.T.B.) 081 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotarare pentru continuarea derulării proiectului „Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu handicap, dependente si partial dependente din sectorul 4” 080 23 Aprilie 2015
HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul,,Centrului de intruniri si relaxare pentru persoane varstnice Covasna’’ si a terenului aferent de 265 mp.din administrarea 079 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul,,Centrului de intruniri si relaxare pentru persoane varstnice Covasna’’ si a terenului aferent de 265 mp.din administrarea Sectorul 079 23 Aprilie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2015 078 23 Aprilie 2015 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close