Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind suspendarea în anul 2022a acordării scutirilor acordate prin lit. A pct.10 și lit. B pct.9 din Anexa nr. 1laH.C.L.S4nr.36/2016 privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 170 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență, pentru doamna Paraschiv Marioara, cu domiciliul în București, Sector 4, aflată în situaţie deosebită care poate duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, în vederea reconstrucţiei unei camere şi repararea acoperişului aferent, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale 169 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/26.10.2021 168 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilorși Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 167 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Rețea stații de încărcare pentru vehicule electrice pe raza Sectorului 4, București” 166 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuinte sociale din sectorul 4” în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI. 165 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea actualizării suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, referitor la imobile, teren și clădiri 164 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de montare sistem de protecție anti-incendiu la clădirea din Calea Șerban Vodă nr. 62-64” 163 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea colaborării și a protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația ”Sfinții Români”, pentru sprijinirea grupurilor sociale vulnerabile și pentru promovarea educației în rândurile acestora 162 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 149 din 14.10.2020 privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020-2025” 161 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 160 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu - strada Turnu Măgurele 159 08 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.157/26.10.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ special din Sectorul 4 158 08 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ special din Sectorul 4 157 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 156 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 4 155 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr. 48/26.03.2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare 154 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.11.2021 – 31.01.2022 153 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 152 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea unor indicatori tehnico-economici, pentru obiective de interes local, în vederea amenajării spațiilor verzi și a dezvoltării infrastructurii educaționale pe raza Sectorului 4 151 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții Amenajare birouri în spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etaj 1, Sectorul 4 destinat desfășurării activității DGITL Sector 4 150 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/25.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București 149 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.335/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare 148 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, de a hotărî, cu privire la înființarea unei instituții publice de interes local, în subordinea Consiliului Local Sector 4 147 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică necesar a fi efectuată în vederea reîntregirii Parcului Lumea Copiilor şi a edificării în cadrul acestuia a parcului tematic România Parc 146 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov și Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan” pentru finanţarea şi realizarea în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 145 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București 144 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind predarea în vederea desfășurării activității de administrare și exploatare de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcărilor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 143 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea sursei de finanțare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 142 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții derulate pe raza Sectorului 4 141 26 Octombrie 2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close