Hotărâri

Caută după:

Nume Numar Data sedintei
Nume Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotarare privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare 244 14 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare 243 10 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru ședința din data de 10.10.2019 242 10 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” 241 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 240 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexurile agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 239 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare 238 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 237 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 236 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 numărul 274 din 06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și completările ulterioare 236 8 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 235 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019 235 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 234 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București 234 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 233 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București 233 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 232 privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna............., în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit 232 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 231 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 231 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 230 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 230 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 229 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 229 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 228 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia 228 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 227 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 227 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 226 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr.6A, Sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora 226 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 225 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 225 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 224 privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București 224 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 223 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 223 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 222 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 222 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 221 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020 221 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 220 privind aprobarea achiziționării de către Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali și foști angajați 220 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 219 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 219 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 218 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare 218 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 217 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 217 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 216 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4 216 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 215 privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 215 26 Septembrie 2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close