Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extinderi cu anexe la hala principală existentă, pe terenul proprietate particulară în suprafață de: șos. Berceni 104S =7800 mp și Drumul DealulIstrița nr. 3, lotul 2= 6590,00 mp, aparținând lui SC EMPROD SRL situat în Șoseaua Berceni nr. 104S, Sector 4, București 101 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2997,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor, situat în Șoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4, București 100 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locaș de Cult, clădire anexă și parcare, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 452,00 mp, aparținând Parohiei Înălțarea Domnului, situat în șos.Olteniței nr. 196, Sector 4, București 99 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuințe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 10695,00 mp (Lotul 1) și 704,00 mp (Lotul 2), aparținând SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr.F.N, Sector 4, București 98 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4 E și spații comerciale la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2324,00 mp, aparținând lui PIRPILIU IONEL, situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, Sector 4, București 97 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4 E și spații comerciale la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2612,00 mp, aparținând SC DELTA ACM 93, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4, București 96 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna SEPTEMBRIE 2016, în baza Legii nr. 230/2007privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 95 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017 94 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.54/29.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 93 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017 92 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale) 91 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București” 90 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București” 89 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 88 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 87 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare 86 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 85 27 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării şi comercializării presei şi cărţilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 64 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind durata contractelor de închiriere pentru chiriaşii blocului ZI2, din Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 69 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind acordarea sponsorizării pentru construcţia unui monument în Piaţa Bucur din Sectorul 4 Bucureşti, în memoria tragicului eveniment din Clubul Colectiv 84 05 Octombrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E, şi spaţii comerciale la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2324,00 mp, aparţinând lui PIRPILIU IONEL şi PIRPILIU GABRIELA-FLORINA, situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, Sector 4, Bucureşti 83 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuinţe colective S+P+4 E şi spaţii comerciale la parter, pe terenul proprietate particulara în suprafaţă de 2612,00 mp, aparţinând SC DELTA ACM 93 SRL, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4, Bucureşti 82 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuinţe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 10695.00 mp (Lotul 1) şi 704.00 mp (Lotul 2), aparţinând SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr. F.N., Sector 4, Bucureşti 81 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locaş de Cult, clădire anexă şi parcare, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 452.00 mp, aparţinând Parohiei Înălţarea Domnului, situat în Şos. Olteniţei nr. 169, Sector 4, Bucureşti 80 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul proprietate particulară în suprafaţă de 2997,00 mp, aparţinând lui Luţu Tudor, situat în Şoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4, Bucureşti 79 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către autorităţile locale de la nivelul Sectorului 4 de servicii consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică în cauze civile privind construcţii, patrimoniu imobiliar, urbanism, monumente istorice şi Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau consiliilor locare, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare 78 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2016 privind aprobarea finantării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinanţate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 77 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţililor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinantate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 76 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a tarifelor/preţurilor pentru serviciile operaţiuni suplimentare negociate şi a actului adiţional la contractual nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA, pentru activităţi de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti (anexele Hotărârii nr. 75 sunt disponibile pentru consultare la sediul Primăriei Sector 4 sau la Serviciul Tehnic Consiliul Local) 75 29 Septembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 74 29 Septembrie 2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close