Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Supralărgire str. Luică (șos. Giurgiului până la bd. C-tin. Brâncoveanu )” 203 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu orașul Izmail din Ucraina, în vederea promovării unor interese comune 202 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 201 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare bd. Ctin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 200 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 199 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.69/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bloc 14” 198 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.67/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare piața Big Berceni” 197 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței” 196 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.64/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare aleea Izv. Oltului nr. 4, bloc 33” 195 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.62/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi” 194 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.61/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos.” 193 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 192 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului, la proiectul cu ID 106628, cu titlul “STRATEG PLUS - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV 191 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 190 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea sau asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local ”Centrul Medical Social” 189 27 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp ( 258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București 188 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1684,00 mp, aparținând SC RO NATURSTEIN SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, Sector 4, București 187 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2030,00 mp, aparținând SC RO NATURSTEIN SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 1, Sector 4, București 186 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință D+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 258,00 mp, aparținând lui POPA HORIA CIPRIAN, situat în strada Dâmbului nr. 90, Sector 4, București 185 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București 184 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București 183 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului național de Bacalaureat și la Evaluarea Națională în anul școlar 2016-2017 182 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenurilor proprietate privată a S.C. Blue Spot S.R.L., S.C. DOR-ZE Invest S.R.L. și domnului Zeev Shenhav precum și pentru transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea redării către comunitate 181 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 - București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune 180 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 179 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 178 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 177 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90 / 30.06.2014 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revin proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului București în legătura cu lucrările de reabilitare termică cofinanțate prin programul multianual pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 176 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare 175 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a anexei la Hotărîrea Consiliului Local nr. 59/31.03.2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de ,, Amenajare parcare aproximativ 700 locuri str. Secerei” 174 17 Iulie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close