Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 4 al Municipiului București să evalueze performanțele profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București PS4 7 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 6 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2017 al Sectorului 4 al Municipiului București 5 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 4 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 3 31 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea transmiterii in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a unor parti din zona strazilor aflate in proprietatea Municipiului Bucuresti in vederea derularii de lucrari de amenajare/reamenajare a spatiului verde si a partii carosabile cat si pentru fluidizarea traficului auto si pietonal 2 9 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 1 9 Ianuarie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 139/29.11.2016 163 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1672,00 mp, aparținând lui Neacșu Cezar-Mihail, Niculae Florian și Niculae Andreea-Simona, situat în Drumul Jilavei nr. 48-60, Sector 4, București 162 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință Sp+P+2E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 275,84 mp (188,00 + 87,84mp), aparținând lui Pavlovschi Daniela-Ionica și Pavlovschi Gheorghe, situat în strada Lăstarului nr. 27-27A, Sector 4, București 161 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe și birouri P+3E, pe terenul proprietate privată, în suprafață de 252,00 mp, aparținând lui Costea Cătălin, situat în Str. Mircea Ciobanu nr. 7-11, Sector 4, București 160 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective și împrejmuire teren, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1130,00 mp, aparținând lui Mihai Dorin și Mihai Adrian-Costin, situat în strada Luică nr. 46, Sector 4, București 159 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de către asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4 158 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contributie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termica cofinantate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum si mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti in legatura cu lucrarile de reabilitare termica 157 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre de modificare a anexelor 1, 2, și 3 din H.C.L Sector 4 nr. 68/29.09.2016 privind calculul valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani 156 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 155 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind continuarea proiectului „Și eu merit o șansă” și alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 154 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind expertizarea tehnică a blocurilor de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 153 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind revenirea terenului ce face parte din domeniul public al Municipiului București, în suprafață de 6.000 m2, situat în Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4, din administrarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 152 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar anual de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 151 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 150 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind desființarea Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 București 149 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind mandatarea Directorului General al Direcției Piete si Gestionare sector 4 in vederea incheierii de conventii de ocupare a spatiilor libere din piețele Sectorului 4 al Municipiului București cu institutiile subordonate Consiliului Local / Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 148 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 147 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) in cadrul procedurilor de licitatie pentru spatiile comerciale aflate in administrarea directa a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 146 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare si desfasurare a licitatiilor publice pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 – Bucuresti, a caietului de sarcini precum si a modelului de contract de locatiune 145 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 144 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Deceneu, nr.6, Corp B, ap.5, sector 4, Municipiul București familiei Dumitru Florența Cătălina 143 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 142 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea terenului în suprafață de 33.043,22 mp, situat în zona Parcul „Lumea Copiilor”- str. Pridvorului nr. 24 și str. Secerei nr. 53-57 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 141 19 Decembrie 2016 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close