Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 17 25 Februarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 16 10 Februarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea 15 10 Februarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 14 10 Februarie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative în domeniul taxei de salubrizare 13 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcţie cu destinaţia de locuinţă individuală Sp+P+1E şi refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând soţilor ..................., situat în str. MIXANDREI nr. 59, Sector 4, București 12 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCŢIUNE DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER pe terenul proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui ........................., situat în STR. ALUNIŞULUI NR. 111 -113, Sector 4, București 11 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor ............................, situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București 10 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălţime P+1E şi destinaţie de expediţie şi birouri şi amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 52907,00mp, aparținând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Şos. VITAN BÂRZEŞTI nr. 5, Sector 4, București 9 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 8 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 7 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări 6 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 5 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii 4 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 3 23 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 2 23 ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 1 09 Ianuarie 2020 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2020-31.03.2020 320 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale la Anexa nr. 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.289/02.12.2019 319 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafaţă de 50.65 m2 și 3 ghișee de 6 m2 fiecare pentru înființarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 5 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 318 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea amenajării și dotării sălii de sport a Liceului Tehnologic ”Dacia” 317 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 31/18.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, pentru ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 316 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie”, prin Asociația ”Aripi spre Viață”, în vederea dotării Secției de boli respiratorii Pediatrie I cu echipamentele necesare activităților medicale 315 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 314 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov, pentru edificarea a două pasaje rutiere supraterane la intersecțiile Str. Turnu Măgurele – Bd-ul Metalurgiei – Bd-ul Alexandru Obregia și Str. Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Șos. Berceni, Sector 4 313 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificare parc în zona de sud a Municipiului București - Bulevardul Metalurgiei 312 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 311 20 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire S+P+2E+Pod cu destinația de locuință, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 212,00 mp, aparținând lui..................... , situat în str. Iarba Câmpului nr. 64, Sector 4, București 310 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuinţă unifamilială având regim de înălţime imobil St+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 265,00 mp din acte (261,00 mp din măsurători), aparținând lui ............ situat în str. CETINEI nr. 2, Sector 4, București 309 11 Decembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între...................., titularii contractelor de închiriere nr.28776/29.12.2006, respectiv nr.28781/29.12.2006 308 11 Decembrie 2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close