Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 249 29 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2 248 29 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia – corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă” 247 29 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I” 246 29 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 245 29 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare 244 14 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare 243 10 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru ședința din data de 10.10.2019 242 10 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” 241 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 240 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexurile agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 239 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare 238 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 237 08 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 236 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 numărul 274 din 06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și completările ulterioare 236 8 Octombrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 235 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019 235 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 234 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București 234 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 233 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București 233 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 232 privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna............., în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit 232 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 231 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 231 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 230 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 230 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 229 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 229 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 228 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia 228 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 227 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 227 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 226 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr.6A, Sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora 226 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 225 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 225 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 224 privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București 224 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 223 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 223 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 222 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 222 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 221 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020 221 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 220 privind aprobarea achiziționării de către Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali și foști angajați 220 26 Septembrie 2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close