Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Hotărării Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021, privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 119 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.05.2022 – 31.07.2022 118 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație și pentru operațiuni fiscale 117 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru ratificarea Memorandumului încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4la data de 28.03.2022 116 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2022, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în bl. Z.I.1, bl. Z.I.2 și bl. Z.I.3 din Șoseaua Vitan Bârzești nr.20 115 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip 114 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor pentru stabilirea și delimitarea amplasamentelor panourilor publicitare, mobilierului stradal destinat comercializării presei, florilor și al altor produse, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 113 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca”, în vederea finanţării şi realizării în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 112 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 36/03.03.2022 111 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din Municipiul București 110 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București, Primăria Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), Primăria Sectorului 1, Primăria Sectorului 2, Primăria Sectorului 3, Primăria Sectorului 5 și Primăria Sectorului 6 pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” 109 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții situate în Șos. Berceni nr. 38A din Sectorul 4, din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului București, în vederea casării și demolării acestora, schimbarea destinației imobilului teren în imobil cu destinația de învățământ pentru Școala Gimnazială General "Eremia Grigorescu", în scopul edificării unor construcții cu funcțiuni educaționale, sportive și culturale 108 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei și str. Șura Mare (Piața Eroii Revoluției) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi și a iluminatului public (de tip smart)" 107 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 106 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 105 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre privind relocarea și schimbarea amplasamentului Centrului Multicultural din Parcul Tudor Arghezi pe amplasamentul imobilului ”Hală de activități pentru sezonul rece” din Parcul Orășelul Copiilor 104 28 Aprilie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 67/26.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor societății Totul Verde S.A. 103 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 4 al municipiului București 102 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată 101 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+2Er,pe terenul proprietate particulară în suprafață de 407 mp din acte (405mp din măsurătorile cadastrale),situat în str. ANTON COLORIAN nr. 64, Sector 4, București 100 31 Martie 2022 Descarcă
pentruCONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 299 mp – din acte (298mp – din măsurători), situat în str. SOLDAT IONESCU GHEORGHE NR. 36, Sector 4, București 99 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea măsurilor ca urmare a Directivei Europene 2008/50/CE privind „Calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa”, ce pot fi implementate prin procedura de autorizare a construcțiilor la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 98 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr. 144 din 14.10.2020 și aprobareaindicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reconversie funcțională sediu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, situat în Aleea Ciceu nr. 12, în clădire cu funcțiunea de cresă și centru social multifuncțional” 97 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr. 139 din 14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reconversie funcțională imobil DGASPC SECTOR 4, în clădire cu funcțiunea de creșă, centru de zi și recuperare și centru de zi” 96 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Modernizare clădire situată în Aleea Mioara Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de cresă” 95 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2022-2023 94 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 93 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Tehnic de fațadă în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene - Noul Bauhaus European pentru obiectivul de investiții ”Extinderea nodului rutier intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020 92 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/14.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ „Colegiul Național – Mihai Eminescu””, cu modificările și completările ulterioare 91 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public necesare pentru sistematizarea circulației și fluidizarea traficului în scopul derulării investițiilor aferente proiectului "Modernizare Piața Eroii Revoluției și pasaj pietonal" 90 31 Martie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close