Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând.................., situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 192 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective și showroom D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1,124 mp, aparținând societății RAM SET S.R.L., situat în Șoseaua Olteniței, nr. 199, 201, Sector 4, București 191 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+4E+E5 retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1448,00 mp, aparținând firmei CAROL APARTAMENTS S.R.L., situat în str. Frigului nr. 16, Sector 4, București 190 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018 189 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București şi al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 188 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 187 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată 186 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4 185 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru respingerea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 184 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8 „ 183 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 182 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4 „ 181 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 180 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 179 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3 „ 178 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ,,Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr.100” 177 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) 176 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată 175 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 174 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată 173 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4 172 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 171 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 170 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 169 2 Iulie 2018 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018 168 14 Iunie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 167 14 Iunie 2018 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017 166 14 Iunie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București 165 14 Iunie 2018 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr.80 /16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS” 164 14 Iunie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” 163 14 Iunie 2018 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close