Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București 150 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind desființarea Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 București 149 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind mandatarea Directorului General al Direcției Piete si Gestionare sector 4 in vederea incheierii de conventii de ocupare a spatiilor libere din piețele Sectorului 4 al Municipiului București cu institutiile subordonate Consiliului Local / Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 148 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 147 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) in cadrul procedurilor de licitatie pentru spatiile comerciale aflate in administrarea directa a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 146 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare si desfasurare a licitatiilor publice pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 – Bucuresti, a caietului de sarcini precum si a modelului de contract de locatiune 145 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 144 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Deceneu, nr.6, Corp B, ap.5, sector 4, Municipiul București familiei Dumitru Florența Cătălina 143 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 142 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea terenului în suprafață de 33.043,22 mp, situat în zona Parcul „Lumea Copiilor”- str. Pridvorului nr. 24 și str. Secerei nr. 53-57 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 141 19 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 140 8 Decembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective S+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2647,00 mp, aparținând SC Berser SA, situat în strada Drumul Jilavei nr. 50-60, Sector 4, București 139 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 158/31.08.2015 138 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință izolată cu două apartamente P+2E, pe terenul proprietate particulară, în suprafață de 426,00 mp+ cota parte de 39 mp cale de acces, aparținând lui Dinu Vasilica și Dinu Niculae , situat în strada Drumul Dealul Corbului nr. 14C, Sector 4, București 137 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuință unifamilială S+P+1E și desființare corpuri C1-C2, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 161,00 mp, aparținând lui LUCA GEORGE- OLIMPIU, situat în Str. Mitropolit Iosif nr. 36, Sector 4, București 136 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare construcții existente și construcție imobil S+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 405,00 mp, aparținând lui Georgescu Bogdan și Georgescu Alexandra-Camelia, situat în Str. Arcadiei nr. 29, Sector 4, București 135 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială S+P, piscină acoperită, anexă și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp, aparținând lui Budurea Georgel Țucu și Budurea Gabriela, situat în Intrarea Pomârla nr. 11-13 bis, Sector 4, București 134 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective S+P+4 E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 4130,00 mp, aparținând SC ADLINE SUPPLIES SRL, situat în Drumul Binelui nr. 9, lot 1 (5/4), Sector 4, București 133 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 132 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr. de înmatriculare B-65-GGJ , B-54-PLC și B-59-PLC, aflate în folosința Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 131 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto propriu al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 130 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea trecerii pe cheltuieli, conform cu hotărârile judecătorești, a creanțelor neîncasate la data de 31.10.2016, în cadrul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 129 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 30.06.2017 a duratei contractelor de locațiune care expiră până la data de 29.06.2017 încheiate între Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 și terți 128 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Calendarului de masuri pentru scoaterea la licitatie publica a spatiilor comerciale aflate in administrarea directa a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale – sector 4 127 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 126 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 125 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul Centrului Medico – Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 124 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 123 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 122 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 121 29 Noiembrie 2016 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close